Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menedzerskie-praktyki-przeciwdzialania-mobbingowi-molestowaniu-i-dyskryminacji-w-miejscu-pracy-71547-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania u osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracą innych na mobbing, molestowanie i dyskryminowanie. Szkolenie oparte jest na najnowszych przepisach prawa pracy oraz na orzecznictwie polskim i europejskim. Uczestnicy poznają regulacje w tym zakresie, dowiedzą się o konsekwencjach prawnych, a także o roszczeniach przysługujących pracownikom. Podczas pracy na przykładach uczestnicy będą w grupach opracowywać najlepsze rozwiązania opisanych sytuacji, a następnie dowiedzą się o faktycznych decyzjach podjętych przez sądy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- pozyskanie umiejętności identyfikowania, zapobiegania i reagowania na mobbing, molestowanie i dyskryminowanie,
- zapoznanie z regulacjami i konsekwencjami prawnymi z zakresu molestowania i mobbingu w pracy,
- zdobycie kompetencji do odróżnienia zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania mobbingu,
- uświadomienie o roli kadry kierowniczej w przypadku incydentów przemocy psychicznej,
- poznanie zasad odpowiedzialności pracodawcy za nie przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerów, specjalistów ds. personalnych oraz wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w procesy związane z zarządzaniem ludźmi i mogą spotkać się w codziennych relacjach z sytuacjami, w których dochodzi do nierównego traktowania. Także osoby, które w firmach tworzą regulacje związane z procesami kadrowymi i podejmują decyzje w tym obszarze, będą miały okazję zapoznać się z przykładami sytuacji, w których stosowany był mobbing lub nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania oraz skutkami tych działań.

Program szkolenia:

1. Mobbing, molestowanie, dyskryminacja - różne pojęcia.

2. Mobbing jako zjawisko – rozumienie i przyczyny:
• kiedy i dlaczego występuje?
• objawy i cechy mobbingu - rozpoznawanie mobbingu – case studies,
• jak się zachować wobec mobbingu?
• skutki i koszty mobbingu w miejscu pracy.

3. Molestowanie – nadużycie stosunku zależności:
• dobra osobiste pracownika - granice działania pracodawcy,
• katalog typowych naruszeń zakazu molestowania,
• molestowanie seksualne czy niepożądane zachowanie – case studies.

4. Konflikt jako źródło agresywnych zachowań i mobbingu
• zarządzanie konfliktem w miejscu pracy,
• jak reagować na konflikt – ćwiczenie.

5. Odróżnienie zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania mobbingu

6. Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska mobbingu i molestowania:
• obowiązek pracodawcy (kadry kierowniczej) przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy,
• skuteczne metody przeciwdziałania mobbingowi,
• techniki reagowania na określone zachowania o charakterze mobbingu i molestowania - ćwiczenie,
• scenki rzeczywistych reakcji pracownika mobbingowanego (lub z poczuciem bycia ofiarą mobbingu) na konkretne działania przełożonego - case studies,
• rozwój samokontroli zachowań oraz zdrowych relacji sprzyjających efektywnej pracy i współpracy pracowników jako profilaktyka antymobbingowa,
• wewnętrzna polityka antymobbingowa – mapa przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

7. Mobbing w orzecznictwie:
• z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić mobbingowani pracownicy,
• kiedy pracownik może liczyć na zadośćuczynienie, a kiedy na odszkodowanie,
• jak udowadniany jest mobbing przed sądem, że rzeczywiście miał miejsce,
• przykłady wyroków sądowych (po wcześniejszej „roli sędziego” uczestników) - case studies.

8. Co jest a co nie jest dyskryminowaniem w zatrudnieniu:
• dyskryminacja bezpośredni,
• dyskryminacja pośrednia,
• dyskryminacja pozytywna.

9. Przeprowadzanie rekrutacji w kontekście przepisów zakazujących dyskryminacji

10. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
• różnicowanie wynagrodzeń,
• różnicowanie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

11. Kiedy zapisy w wewnętrznych dokumentach i regulacjach prawnych są dyskryminacyjne - ćwiczenie

12. Nierówne traktowanie pracowników nie będące dyskryminacją

13. Odpowiedzialność pracodawcy za nie przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1590 zł + VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które szkolenie finansują w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT bez podatku VAT (ze stawką zwolnioną).

Aby uzyskać taką fakturę należy:

pokryć koszt szkolenia w przynajmniej 70% z środków publicznych,
przesłać do nas podpisane oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Wydarzenie: Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy