Mentoring w zarządzaniu (2 dni szkoleniowe)

O szkoleniu

Mentoring z roku na rok to coraz popularniejsza forma wsparcie pracowników w rozwoju. W obliczu zmian zachodzących na rynku pracy ( duża różnorodność pokoleniowa) metody wspomagające transfer wiedzy oraz doświadczeń to bardzo skuteczne działania wspierające efektywność pracowników. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z niszową wiedza oraz unikalnym doświadczeniem, metoda mentoringu to sposób na zatrzymanie tej wiedzy w organizacji oraz ułatwienie nowemu pracownikowi jak najszybsze ( i najpełniejsze) podjęcie swoich obowiązków. Mentoring często jest uzupełnieniem większych projektów rozwojowych, na które równolegle składają się szkolenia ( przekazywanie wiedzy) oraz coaching ( praca na potencjale klienta).

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie idei mentoringu
 • Zrozumienie różnic pomiędzy mentoringiem a innymi rodzajami wsparcia
 • Poznanie warunków i działań niezbędnych do skutecznego prowadzenia mentoringu osobiście
 • Zdobicie wiedzy o technikach mentoringowych
 • Poznanie i przećwiczenie prowadzenia sesji mentoringowej

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost świadomości co do istoty przekazywania dobrych praktyk
 • Wzrost kompetencji pracowników
 • Szybsza adaptacja i wdrożenia do pełni obowiązków dla nowych pracowników
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Tworzenie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej otwartości i wymianie dobrych praktyk
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów kierujących zespołami
 • Dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje związane z prowadzeniem zespołów
 • Dla tych, którzy chcą podnieść skuteczność i efektywność swoich zespołów

Program szkolenia

Co to jest mentoring

 • Istota mentoringu
 • Kiedy mentoring zastosować (różnice pomiędzy mentoringiem, coachingiem a szkoleniami)
 • Jak go łączyć z innymi metodami wsparcia w zależności od potrzeb
 • Ile z mentora w liderze (wpływ, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa)

Poziomy mentoringu

 • Kultura mentoringowa w organizacji- jak tworzyć, jak łączyć z innymi projektami, jak propagować
 • Projekt mentoringowy- jak go przygotować- czas, miejsce, uczestnicy, zasady brania udziału i monitorowania projektu
 • Kształt relacji mentoringowej- jak tworzyć w oparciu o kontrakt oraz wyznaczanie celów, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach lub w obliczu braku postępów
 • Technika mentoringowa- struktura spotkań, metody pracy, sposoby dzielenia się doświadczeniem, udzielanie informacji zwrotnej, tworzenie planu działania, weryfikacja progresu, celebracja sukcesów

Przygotowanie do mentoringu mentorów i mentee jako warunek niezbędny do uzyskania oczekiwanych efektów

 • Praca na wartościach oraz etyka w procesie mentoringu
 • Przygotowanie merytoryczne oraz organizacyjne wszystkich uczestników mentoringu oraz otoczenia biznesowego
 • Pokazanie korzyści jakie czerpią z procesu mentoringowego zarówno mentee jak i mentorzy
 • Zadbanie o sformułowanie oraz wdrożenie wniosków płynących z pracy mentoringowej

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się mailowo, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie niezbędne informacje.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!