Szkolenie

Metody oceny i kwalifikacji dostawców.

O szkoleniu

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. Dlatego z coraz większą uwaga zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty. Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.

CELEM SZKOLENIA JEST:

- poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
- identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
- przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
- zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
- zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
- zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
- przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
- poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
- przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
- poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
- poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
- redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw

METODYKA SZKOLENIA:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Wybrane z podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzących szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, strategią zakupów czy też transportem. Czas i charakter tych caseów jest zróżnicowany w zależności od danego tematu.

W takcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie zakupów, kosztów zapasów a także poziomu obsługi klienta. Na tej podstawie, po zakończeniu gry omówione są wnioski z przeprowadzonej symulacji.
Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE PROWADZĄCEGO W DANEJ TEMATYCE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. OCENA DOSTAWCY W ZAKUPACH.
 Polityka zakupowa a ocena dostawcy.
 Procedura zakupowa a ocena dostawcy.

2. ZASADY KONSTRUKCJI PROCEDURY OCENY DOSTAWCÓW.
 Podział dostawców na kluczowych i uzupełniających.
 Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów.
 Łańcuchowa ocena dostawców.
 Ocena dostawców w przedsiębiorstwie wielodziałowym – koncernie.

3. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPU A OCENA DOSTAWCY.
 Fazy procesu zakupu.
 Źródła informacji na temat dostawców.
 Identyfikacja i eliminacja problemów z dostawcami nierzetelnymi.

4. METODY OCENY OFERTY DOSTAWCY.
 Zasady konstrukcji oceny oferty dostawcy.
 Ocena jedno i wieloparametrowa.
 Parametryzacja oceny ofert:
- Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje),
- Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy),
- Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności).

5. ZINTEGROWANY SYSTEM OCENY DOSTAWCÓW.
 Procedura oceny dostawców.
 Pozyskiwanie danych źródłowych do oceny dostawców.
 Częstotliwość oceny dostawców.
 Ocena dostawców a wskaźniki efektywności procesów w obszarze zakupów (KPI).

6. ZASADY KONSTRUKCJI NARZĘDZI OCENY DOSTAWCÓW.

7. NARZĘDZIA OCENY DOSTAWCÓW.
 Ocena graficzna.
 Ocena dwuparametrowa.
 Arkusze oceny dostawców –ocena uproszczona i ocena pełna.
 Audyt dostawcy.
 Rejestr reklamacji.
 Kalkulacja oceny dostawcy.

8. KONSTRUKCJA ZASAD OCENY DOSTAWCÓW.
 Terminowość dostaw.
 Opóźnienia w realizacji dostaw.
 Certyfikacja dostawcy.
 Posiadanie świadectw jakościowych.
 Rekomendacja klientów firmy.
 Wyniki auditu u dostawców.
 Certyfikacja wyrobów.
 Inne dowody na jakość dostaw.
 Cena.

9. BAZA DANYCH O DOSTAWCACH.

10. LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW.

11. MINIMALIZACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z DOSTAWCĄ.
 Źródła ryzyka związanego z zakupami.
 Ryzyko związane z dostawcą.
 Ocena ryzyka.
 Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni.
 Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 218 93 00/01.

Czas trwania

10.00-17.00 – I dnia, 9.00-16.00 – II dnia

Prelegenci

Cytat
Prowadzący: Dr Marek Kasperek. Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych. Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Wieloletni konsultant odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Gdzie i kiedy

Katowice 16 - 17 kwietnia 2015
Hotel Best Western Premier****

40-012 Katowice

Bytkowska 1a

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 8.04.2015
1490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!