Metody statystyczne w analizie sensorycznej - badania laboratoryjne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej, prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych w analizie sensorycznej. Zakres tematyczny obejmuje narzędzia statystyczne wykorzystywane w badaniach analitycznych (bez uwzględnienia badań konsumenckich – ocena hedoniczna). Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych (kryteria wyboru metody, postępowanie rachunkowe, interpretacja wyników) w analitycznej analizie sensorycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami (normy ISO) i innymi wymaganiami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi statystycznych w analitycznej analizie sensorycznej
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z oceny sensorycznej
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej 
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami statystycznymi w analizie sensorycznej – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne

Uczestnik dowie się: 

 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod statystycznych w analizie sensorycznej w kontekście współczesnych wymagań
 • Jakie dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi statystycznych w analizie sensorycznej
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystujemy narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie analitycznych danych sensorycznych
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • Pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • Liderzy i członkowie zespołów doskonalących. 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością – zakres, stosowania, wybrane dokumenty (ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001 – Raport Techniczny ISO/TR 10017)
 • Pomiar sensoryczny. Skale ocen – nominalna, porządkowa, interwałowa, ilorazowa. Metody pomiaru sensorycznego – badania analityczne: różnicowe, kolejności (szeregowania), skalowania, badania konsumenckie: ocena hedoniczna. Analiza statystyczna w ocenie sensorycznej. 
 • Hipoteza, test statystyczny. Testowanie hipotez statystycznych – hipoteza, test statystyczny, błędy wnioskowania statystycznego: błąd pierwszego rodzaju (?)/błąd drugiego rodzaju (ß), obszar krytyczny testu: jednostronny/dwustronny, prawdopodobieństwo potestowe (p-value), funkcja mocy testu – dobór liczności próbki
 • Metody różnicowe – testy statystyczne. Metoda parzysta (PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta), ocena różnicy: test jednostronny/dwustronny, ocena podobieństwa: test jednostronny/dwustronny, czułość testu, przedziały ufności dla testów parzystych. Metoda trójkątowa (PN-EN ISO 4120:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda duo-trio (ISO 10399:2017 Sensory Analysis. Methodology. Duo-trio test), ocena różnicy, ocena podobieństwa, przedział ufności dla pd (prawdziwy odsetek). Metoda „A” – „nie A” (ISO 8588:2017 Sensory Analysis. Methodology. „A” – „not A” test), test niezależności chi-kwadrat, poprawka Yalesa, miary siły związku. Metoda sekwencyjna w odniesieniu do testów trójkątnego i duo-tro (ISO 16820:2004 Sensory Analysis. Methodology.. Sequential analysis), konstrukcja i interpretacja diagramu decyzyjnego – obszary: przyjęcia, odrzucenia, kontynuacji.
 • Metody szeregowania – testy statystyczne. Metoda rangowania (ISO 8587:2006 Sensory Analysis. Methodology. Ranking), przygotowanie danych do analizy (przypisanie rang),  testy statystyczne (Spearman, Page, Friedman, test znaków), testy post – hoc (najmniejszej istotnej różnicy – funkcja LSD), przypadek rang związanych
 • Inne narzędzia statystyczne w analizie sensorycznej - przegląd. Analiza wariancji (ANOVA) – jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, wieloczynnikowa, nieparametryczna ANOVA (distribution free Anova), metoda (analiza) składowych głównych (Principal Components Analysis), analiza skupień (Cluster Analysis)
 • Podsumowanie, dyskusja

Ćwiczenia:

 • Testowanie hipotez statystycznych – budowa hipotezy Ho (zerowej)/HA (alternatywnej), wyznaczanie wartości funkcji testowej, konstrukcja obszaru krytycznego testu, wnioskowanie
 • Metoda parzysta – ocena różnicy (test jednostronny/dwustronny)
 • Metoda parzysta – ocena podobieństwa (test jednostronny/dwustronny)
 • Wyznaczanie przedziałów ufności dla metody parzystej 
 • Metoda trójkątowa – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda trójkątowa – przedziały ufności
 • Metoda duo-trio – ocena różnicy, ocena podobieństwa
 • Metoda duo-trio – przedziały ufności
 • Metoda „A” – „nie A” – test niezależności chi-kwadrat
 • Metoda sekwencyjna – interpretacja diagramu decyzyjnego
 • Metoda rangowania – przygotowanie danych do analizy, zasady rangowania, rangi związane
 • Metoda rangowania – testy Friedmana, Page’a, Friedmana, test znaków
 • Metoda rangowania – test post-hoc , wyznaczanie i interpretacja funkcji LSD
 • Interpretacja wyników ANOVA , nieparametryczna ANOVA

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 19 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!