Metody statystyczne w kontroli dostaw

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego celem jest:
• prezentacja zasad funkcjonowania i wyboru metod statystycznych w kontroli dostaw - statystyczne plany odbiorcze
w odniesieniu do cech ocenianych atrybutowo oraz cech mierzalnych, pośrednia metoda kontroli (elementy SPC), wykorzystanie innych narzędzi statystycznych (testy statystyczne)
• nabycie umiejętności oceny zapotrzebowania na stosowanie metod statystycznych z rozważeniem korzyści i zagrożeń
• nabycie umiejętności doboru i interpretacji funkcjonowania metod statystycznych w kontroli dostaw.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie metod statystycznych w kontroli dostaw.
 • Praktycznego posługiwania się normami ISO i narzędziami statystycznymi w odniesieniu do kontroli dostaw.
 • Właściwego/optymalnego doboru metody kontroli dostaw.
 • Interpretacji statystycznej funkcjonowania wykorzystywanej w kontroli dostaw metody statystycznej (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania narzedzi statystycznych w kontroli dostaw.
 • Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej i dla wlaściwiści mierzalnych – aktualny stan zagadnienia.
 • Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach ISO.
 • Jakie są inne – poza planami odbiorczymi – możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych w kontroli dostaw.
 • Jakie są wzajemne relacje kontrola dostaw/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym określeniu zasad kontroli dostaw.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Znajomość metod statystycznych w kontroli dostaw.
 • Umiejętnośc zidentyfikowania i określenia właściwej metody statystycznej w kontroli dostaw.
 • Umiejętność szczegółowej interpretacji wyników statystycznej kontroli dostaw.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • osoby odpowiedzialne za kontrolę dostaw,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie produktu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

 • Narzędzia statystyczne w zarządzaniu jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2015 (ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem).
 • Charakterystyka Raportu Technicznego ISO/TR 10017: 2005 „Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000”, podstawowe terminy wg PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”.
 • Przegląd metod statystycznych w kontroli dostaw.
 • Zestawienie norm ISO (i innych dokumentów) związanych z metodami statystycznymi w kontroli dostaw.

2. Metodyka badań statystycznych, statystyczne miary jakości.

 • Partia, próbka, tworzenie próbki (rodzaje losowania, weryfikacja losowości), próbka mała, próbka duża.
 • Statystyka opisowa oraz statystyka matematyczna.
 • Podstawowe metody opisu zbioru danych: histogram (rozkład empiryczny), rozkład teoretyczny, parametry opisowe (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe), graficzne metody prezentacji danych (histogram, wykres pudełkowy).
 • Rozkład normalny: parametry, obliczanie frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji, reguła trzech sigma, graficzny test normalności.
 • Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek, rozróżnienie wada/niezgodność.
 • Miary jakości w przypadku parametrów mierzalnych – frakcja realizacji poza granicami /granicą specyfikacji, współczynniki zdolności Cp/Pp, Cpk/Ppk.

3. Statystyczne plany odbiorcze.

 • Podstawowe pojęcia – granica akceptowanej jakości (AQL), jakość graniczna (LQ), średnia jakość po kontroli (AOQ), graniczna średnia jakość po kontroli (AOQL), rodzaje kontroli.
 • Ocena alternatywna – plany odbiorcze według oceny alternatywnej (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4), inne możliwości (np. plany z zerową liczbą kwalifikującą).
 • Ocena ze względu na parametry mierzalne – plany odbiorcze dla właściwości mierzalnych (wg PN-ISO 3951). Sekwencyjne plany odbiorcze (m.in. wg ISO 8422).

4. Weryfikacja wybranych hipotez statystycznych – testy statystyczne.

 • Testy do weryfikacji hipotez: o wartości średniej, wariancji, frakcji, o równości dwóch wartości średnich, dwóch wariancji, dwóch frakcji.

5. Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC).

 • Kontrola procesu a kontrola odbiorcza.
 • Ocena i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk. Karty kontrolne dla właściwości mierzalnych i według oceny alternatywnej – uwagi o konstrukcji, szczegółowa interpretacja.
 • Możliwości łączenia metod SPC ze statystycznymi planami odbiorczymi – plany (plany z rodziny CSP: CSP-1, CSP-2, CSP-3, itp – Continuous Sampling Plans).

6. Zarządzanie sprzętem pomiarowym, weryfikacja zdatności systemów pomiarowych (elementy MSA).

 • Kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania/kontroli/odbioru produktu – kwalifikacja w odniesieniu do parametrów mierzalnych, kwalifikacja w odniesieniu do oceny atrybutowej.

7. Podsumowanie, dyskusja.

 

Ćwiczenia:

 • Obliczanie empirycznej (z próbki) oraz spodziewanej (procesowej)frakcji realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego według oceny alternatywnej (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania.
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego w przypadku parametrów mierzalnych (wg PN-ISO 3951) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania.
 • Konstrukcja sekwencyjnego planu odbiorczego (wg ISO 8422) – zasada wyboru, interpretacja w zakresie funkcjonowania.
 • Testowanie wybranych hipotez statystycznych.
 • Obliczanie liczności próbki gwarantującej określoną dokładność oceny statystycznej.
 • Interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk w aspekcie jakości dostawy.
 • Pozyskiwanie informacji o zachowaniu się procesu (także dostawcy) na podstawie kart kontrolnych Shewharta.
 • Interpretacja wyników oceny zdatności systemów pomiarowych (parametry mierzalne/kwalifikacja atrybutowa).

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Prelegenci

praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 28-29 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!