Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/metody-statystyczne-w-kontroli-dostaw-53601-id127

Informacje o szkoleniu

 • Metody statystyczne w kontroli dostaw


  ID szkolenia: 53601
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin.
  TERMINY SZKOLENIA:
  04-05.09.2017
  15-16.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty w zakresie stosowania metod statystycznych w kontroli dostaw. Powtórka podstaw statystyki. Planowanie kontroli - metodyka, normy, dokumenty związane. Miary poziomu jakości dostaw. Pobieranie i analiza próbek. Statystyczne plany odbiorcze według oceny alternatywnej oraz dla właściwości mierzalnych. Sekwencyjne plany odbiorcze. Konstrukcja statystycznych planów odbiorczych z zadanymi parametrami. Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC) w kontroli dostaw. Weryfikacja wybranych hipotez statystycznych, dobór liczności próbki. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania sprzętem pomiarowym. Komputerowe wsparcie kontroli dostaw. Wykład, prezentacja przykładów, ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• Osoby odpowiedzialne za kontrolę dostaw,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, analitycy,
• osoby realizujące projekty doskonalące w procesie produkcyjnym.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
· Pojęcia wstępne – kontrola dostaw, statystyka, normy. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Charakterystyka Raportu Technicznego ISO/TR 10017: 2005 „Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000”, podstawowe terminy wg PN-EN ISO 9000:2006, przegląd norm PN-ISO z zakresu metod statystycznych.
Kontrola dostaw – podstawowe pojęcia.

· Metodyka badań statystycznych. Partia, próbka, tworzenie próbki (rodzaje losowania, weryfikacja losowości), próbka mała, próbka duża. Statystyka opisowa oraz statystyka matematyczna. Podstawowe metody opisu zbioru danych: histogram (rozkład empiryczny), rozkład teoretyczny, parametry opisowe (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe), graficzne metody prezentacji danych (histogram, wykres pudełkowy). Rozkład normalny: parametry, obliczanie frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji, reguła trzech sigm, graficzny test normalności.

· Statystyczne plany odbiorcze. Podstawowe pojęcia – granica akceptowanej jakości (AQL), jakość graniczna (LQ), średnia jakość po kontroli (AOQ), graniczna średnia jakość po kontroli (AOQL), rodzaje kontroli. Ocena alternatywna – miary poziomu jakości, plany odbiorcze według oceny alternatywnej (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3). Ocena ze względu na parametry mierzalne – miary poziomu jakości, plany odbiorcze dla właściwości mierzalnych (wg PN-ISO 3951). Sekwencyjne plany odbiorcze, odbiór materiałów sypkich, inne możliwości (PN-ISO 2859-4). Wykorzystanie testów statystycznych w kontroli odbiorczej.

· Weryfikacja wybranych hipotez statystycznych – testy statystyczne. Testy do weryfikacji hipotez: o wartości średniej, wariancji, frakcji, o równości dwóch wartości średnich, dwóch wariancji, dwóch frakcji, test par skojarzonych. Krzywa mocy testu, dobór liczności próbki.

· Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC). Kontrola procesu a kontrola odbiorcza. Ocena i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk. Karty kontrolne dla właściwości mierzalnych i według oceny alternatywnej – uwagi o konstrukcji, szczegółowa interpretacja. Możliwości łączenia metod SPC ze statystycznymi planami odbiorczymi. Możliwości oceny zdolności i stabilności procesu dostawcy.

· Zarządzanie sprzętem pomiarowym, weryfikacja zdatności systemów pomiarowych (elementy MSA). Zarządzanie sprzętem pomiarowym - zakres zagadnień. Poprawność, precyzja, rozróżnialność. Jakość systemu pomiarowego. Interpretacja wyników oceny powtarzalności i odtwarzalności. Zdolność systemu pomiarowego (Cg, Cgk). Zdatność
w przypadku oceny alternatywnej (kontrola wzrokowa, sprawdziany, itp.).


· Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia:

· Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji.

· Dobór statystycznego planu odbiorczego według oceny alternatywnej.

· Dobór statystycznego planu odbiorczego w przypadku parametrów mierzalnych.

· Konstrukcja sekwencyjnego planu odbiorczego.

· Testowanie wybranych hipotez statystycznych.

· Obliczanie liczności próbki gwarantującej określoną dokładność oceny statystycznej.

· Interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk

· Pozyskiwanie informacji o zachowaniu się procesu (także dostawcy) na podstawie kart kontrolnych Shewharta.

· Interpretacja wyników oceny zdatności systemów pomiarowych.Uwaga: szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie omawiane zagadnienia ilustrowane są wieloma przykładami, w których uwaga skierowana jest nie tylko na stronę rachunkową, ale przede wszystkim na stronę znaczeniową (szczegółowa interpretacja wyników).

Informacje o prelegentach:

praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 PLN netto/ os

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu, słodki poczęstunek, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Metody statystyczne w kontroli dostaw