Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/metody-wyceny-przedsiebiorstw-21357-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie zasad wyceny przedsiębiorstw. Na szkoleniu zostaną przedstawione zarówno aspekty teoretyczne jak i rozwiązania praktyczne. Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z metodami i technikami wykorzystywanymi podczas wyceny przedsiębiorstw.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnik poszerzy swoją wiedzę w zakresie m. in. metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ekonomicznej wartości dodanej, majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw.
CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniuUSŁUGI DODATKOWE

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA

- członkowie zarządu spółek

- właścicieli przedsiębiorstw zainteresowani metodami wyceny własnego przedsiębiorstwa

- analitycy finansowi

- pracownicy banków

- osoby zainteresowane procesem wyceny

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1.Podstawowe koncepcje wartości i metody wyceny

-istota i cel wyceny

-standard wartości

-klasyfikacje metod

-czynniki określające wybór metody

2.Podstawy teoretyczne zdyskontowanych przepływów pieniężnych

-istota metody

-zaktualizowana wartość netto

-wewnętrzna stopa zwrotu

-wskaźnik efektywności

-wartość przyszła netto

-wartość zaktualizowana

3.Modele zdyskontowanych dywidend

4.Modele zdyskontowanych przepływów

5.Koncepcja ekonomicznej wartości dodanej

6.Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa

-interpretacja kosztu kapitału

-krańcowy koszt kapitału

-dźwignia finansowa

-przeciętny koszt kapitału

7.Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

-wartość księgowa ; jej wady i zalety

-metoda wartości skorygowanej aktywów netto

-problem wyceny nieruchomości
-metoda wartości likwidacyjnej

-metoda wartości odtworzeniowej

8.Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

-metoda wartości średniej

-metoda szwajcarska

-metoda wyceny z zyskiem dodatkowym

-metoda stuttgardzka

-metoda UEC

-metoda transakcji porównywalnych

-metody wskaźnikowe

9.Wycena znaku firmy

10.Podsumowanie i dyskusja

Informacje o prelegentach:

Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów, pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Szczególną zaletą naszych wykładowców jest długoletnie doświadczenie, co przekłada się na wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i praktyczny, prowadzonych przez nas zajęć.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 netto

Cena zawiera:

cena obejmuje materiały szkoleniowe, lunch oraz serwis kawowy.UWAGA!!! Od 01 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie podatku VAT usługi szkoleniowe zostaną objęte podatkiem w wysokości 23%. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Wydarzenie: METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW