Szkolenie

Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne

O szkoleniu

Seminarium pozwoli Uczestnikom opanować nowoczesną metodykę budowy strategii, którą z sukcesem wykorzystało wiele firm jak: Scandinavian Tobacco, Egis Polska, Rockwool Polska, Ruch, do procesowego zarządzania strategicznego.

Proponowana przez FIG Polska metodyka może być wykorzystywana w procesach kaskadowania strategii na poziom business unitów, oddziałów, spółek zależnych w GK, czy też poszczególnych działów firmy.

* Poznanie metod analizy strategicznej jako podstawy do wyznaczania celów firmy.
* Opanowanie metodyki budowy strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną.
* Zapoznanie się z modelowymi strategiami konkurowania na rynku.
* Zdobycie umiejętności w zakresie weryfikacji jakości strategii.
Kto powinien wziąć udział?
Reprezentanci zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. strategii i rozwoju, finansowi, marketingu, handlu, controllingu, produkcji, logistyki, dyrektorzy personalni, członkowie rad nadzorczych, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy oraz specjaliści ds. planowania i budżetu.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00) – Analiza i diagnoza strategiczna

1. Wprowadzenie i cele seminarium.
2. Jak mierzyć sukces przedsiębiorstwa?
Dyskusja
3. Etapy budowy strategii firmy.
4. Analiza strategiczna firmy wg nowej skwantyfikowanej metody SWOT.
5. Analiza szans i zagrożeń płynących z makrootoczenia.
5.1. Które czynniki z makrootoczenia należy uwzględnić?
Ćwiczenie
6. Analiza szans i zagrożeń płynących z otoczenia konkurencyjnego.
6.1. Analiza konkurencji.
6.2. Analiza rynku klientów i dostawców.
Warsztat
7. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
7.1. Co decyduje o sukcesie firmy? - kluczowe czynniki sukcesu w branży przedsiębiorstwa.
Warsztat
7.2. Analiza procesów czy funkcji? Co wybrać?

7.3. Które analizy portfelowe pozwolą trafnie ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Warsztat
8. Jak identyfikować działania rozwojowe wykorzystując szanse płynące z otoczenia
i mocne strony przedsiębiorstwa?
Ćwiczenie
9. Jak identyfikować działania naprawcze na bazie strategicznych zagrożeń i słabych stron organizacji?
Ćwiczenie


Drugi dzień (9.00 - 17.00) Budowa strategii i sztuka wyborów strategicznych

1. Bilans strategiczny firmy.
Ćwiczenie
2. Wizja i misja firmy – klucz do sukcesu strategii.
Ćwiczenie
3. Modelowe strategie konkurencji i ich zastosowania.
Ćwiczenie
4. Miejsce strategii marketingowej w strategii przedsiębiorstwa.
5. Strategia jako kompromis pomiędzy wyróżnianiem się a efektywnością.
6. Wybór rynków lub segmentów działania firmy – które rynki gwarantują sukces organizacji?
Ćwiczenie
7. Portfolio produktów i kryteria jego wyboru.
Ćwiczenie
8. Jak zwiększyć jednocześnie sprzedaż i marże? Budowa unikalnych propozycji wartości dla rynków docelowych.
Ćwiczenie
9. Jak szukać „błękitnych oceanów” – kreatywne techniki poszukiwania wartości dodanych.
10. Wybór i definiowanie celów strategicznych.
Ćwiczenie
11. Które projekty w organizacji gwarantują realizację celów strategicznych? Wybór strategii operacyjnych gwarantujących realizację celów firmy.

12. Podsumowanie.

Prelegenci

Cytat
Sławomir Buschka - specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju, restrukturyzacjami przedsiębiorstw oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Członek zespołów projektowych w Zakładach Graficznych “Tamka” S.A., członek Rady Nadzorczej i konsultant w zakresie restrukturyzacji finansowej dla Opolskich Zakładów Graficznych S.A., realizator projektu prywatyzacji Prasowych Zakładów Graficznych S.A. w Bydgoszczy i projektu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa International Syrena Sp. z o.o. Prowadził nadzór nad pracami zespołu przygotowującego „Studium Prywatyzacyjne Fabryki Maszyn Górniczych – FAMAG S.A.”

Były dyrektor zarządzający grupy Grafikus Systemy Graficzne, były doradca prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego, naczelnik wydziału kredytów w banku BPH S.A. Były wykładowca Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA (Uniwersytet Warszawski/ University of Illinois), Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Ma bogate doświadczenia w zakresie zarządzania ekipą handlową i finansami przedsiębiorstw, prowadzenia analiz marketingowych i finansowych, budowy planów strategicznych i operacyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu seminariów i warsztatów doradczych m.in. dla pracowników Carlsberg Okocim, Kolporter, Lot Catering, Philips Lighting Bielsko, Polkomtel.

W FIG Polska prowadzi seminaria: „Skuteczna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Metody i wdrożenie”, „Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe”, „Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne”, „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?” oraz „Pricing – jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?”.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 maja 2013
Hotel Golden Tulip

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 września 2010
Hotel Kyriad Prestige

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 kwietnia 2010
Hotel Kyriad Prestige

Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 stycznia 2009
Hotel Kyriad Pretige

00-811 Warszawa

ul. Towarowa 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
3 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy
2 PLN
Cena zawiera:
  • Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!