Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/metrologia-dlugosci-i-kata-2111-id127

Informacje o szkoleniu

 • Metrologia długości i kąta


  ID szkolenia: 2111
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  14-15.09.2017
  04-05.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zasady i techniki pomiarów długości i kąta (wymiarów, kształtu, położenia, chropowatości). Zasady opracowywania i interpretacji wyników pomiarów. Aspekty prawne. Dokładność pomiaru, walidacja metod pomiarowych. Wszystkie szkolenia metrologiczne 25% taniej: Niepewność pomiaru - metodyka szacowania Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych Metrologia długości i kąta Metrologia długości i kąta - warsztaty Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne (GD&T) wg norm ISO Metrologia w procesach produkcyjnych Oferta ważna do końca czerwca 2009 r.

Szkolenie skierowane jest do:

- Personel izb pomiarowych, pracownicy służb kontroli jakości.
- Technolodzy (pracownicy działów bezpośrednio produkcyjnych),
- Pracownicy działów jakości.

Program szkolenia:

Znaczenie metrologii dla rozwoju gospodarczego. Podstawy metrologii prawnej (m.in. ustawa „Prawo o miarach) Ważne pojęcia związane z pomiarami. Metody pomiarowe i ich charakterystyka. Hierarchiczny układ sprawdzeń wzorców
i przyrządów pomiarowych. Zapewnienie spójności pomiarowej w pomiarach długości i kąta. Pojęcie dokładności pomiaru.
Błąd pomiaru i niepewność pomiaru. Rodzaje błędów: systematyczny, przypadkowy, nadmieny, dryft. Typowe błędy
w pomiarach wielkości geometrycznych. Sposoby szacowania błędów. Kompensacja oddziaływania błędów systematycznych. Charakterystyka budowy i właściwości przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych. Podstawy planowania pomiarów. Metodyka pomiarów tolerancji geometrycznych. Pomiary makro- i mikrogeometrii powierzchni (odchyłki kształtu, chropowatość i falistość). Podstawy pomiarów współrzędnościowych.

Ćwiczenia:
1) Pomiary bezpośrednie wymiarów różnych części z użyciem typowych przyrządów pomiarowych (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, głębokościomierze, średnicówki, czujniki w wersji analogowej i cyfrowej).
2) Pomiary pośrednie wymiarów liniowych i kątowych.
3) Pomiary metodą optyczną na mikroskopie warsztatowym z użyciem głowicy goniometrycznej i rewolwerowej.
4) Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza cyfrowego.
5) Pomiary wymiarów liniowych metodą różnicową z użyciem czujników.
6) Wyznaczanie odchyłek prostoliniowości, równoległości i prostopadłości.
7) Wyznaczanie współosiowości elementów kołowosymetrycznych.
8) Pomiary płaskości małych, precyzyjnych części techniką interferencyjną.
9) Wyznaczanie odchyłek okrągłości metodą odniesieniową.
10) Wyznaczanie bicia promieniowego i osiowego.
11) Pomiary chropowatości powierzchni metodą profilometryczną.
12) Wyznaczanie wartości błędów przeprowadzonych pomiarów.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950,00 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatności za szkolenie dokonuje się na podstawie otrzymanej po szkolenie faktury w terminie 14 dni.


Wydarzenie: Metrologia długości i kąta