Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mfmea-analiza-przyczyn-i-skutkow-wad-wyposazenia-produkcyjnego-maszyn-narzedzi-oraz-oprzyrzadowania-73830-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami. Poznanie aspektów prowadzenia analizy MFMEA oraz zarządzania ryzykiem przy pracy z maszynami i urządzeniami. Nabycie umiejętności formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzi pomocniczych, powiązania z procedurami utrzymania ruchu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na temat:
-możliwości zastosowania analizy MFMEA do oceny i doskonalenia pracy z maszynami
-umiejętności i wiedzę na temat aspektów prowadzenia analizy MFMEA
-umiejętności zarządzania ryzykiem przy pracy zmaszynami i urządzeniami

Szkolenie skierowane jest do:

Kadry kierowniczej działów produkcji.

Program szkolenia:

MODUŁ I
Wprowadzenie do analizy ryzyka MFMEA
1. FMEA jako podstawowe narzędzie
2.Podział i klasyfikacja wyposażenia
3. KPI`s dla maszyn
4. Cele prowadzenia analizy MFMEA
5. Korzyści z zastosowania MFMEA
6. MFMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA.
7. Organizacja analizy MFMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu.
8. MFMEA
    a. istota MFMEA
    b. poszczególne etapy analizy,
    c. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA
9. Projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie, awarii a działania adresowane przyczynie).
10. Określenie wskaźników: Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych MFMEA 2nd Edition;interpretacja WPR – Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number).
11. Priorytet dla błędów o wysokich wagach.
12. Dokumentowanie realizacji działań.
13. Ocena skuteczności działań.

MODUŁ II
Opracowanie MFMEA maszyny, urządzenia na przykładach zaproponowanym przez uczestników. Praca w zespołach.
1. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
2. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
3. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
4.Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań:? działania adresowane skutkom.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł + 23% VAT za osobę
  • 1290 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: MFMEA analiza przyczyn i skutków wad wyposażenia produkcyjnego - maszyn, narzędzi oraz oprzyrządowania