Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-access-2013-obsluga-baz-danych-62548-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Access 2013 - obsługa baz danych


  ID szkolenia: 62548
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Zaprojektować aplikację typu RAD na
podstawie analizy końcowych potrzeb
urzytkowników,

• Utworzyć skalowalny schemat
relacyjny zgodny z zasadami normalizacji,

• Przygotowywać kwerendy
wybierające, krzyżowe, aktualizujące,
dołączające dane, łączące oraz ODBC,

• Importować dane ze źródeł
zewnętrznych,

• Przygotować formularze oparte na
wielu tabelach,

• Drukować dane w oparciu o czytelne,
samodzielnie przygotowane raporty,

• Ustawić odpowiedni poziom
zabezpieczeń obiektów i przygotować
aplikacje do pracy zespołowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób chcących rozpocząć prace z MS Access

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Zasady projektowania baz danych

1. Wstęp do projektowania

a) Tabela a encja

b) Relacje i klucze

c) Więzy integralności

d) Trzy postacie normalne

2. Siedmioetapowa metoda
projektowania

Rozdział 2 – Tabele

1. Dobór pól danych do zawartości

2. Maska wprowadzania

3. Klucze główne i klucze obce

4. Indeksy

5. Reguła sprawdzania poprawności

6. Wymuszanie więzów integralności

Rozdział 3 – Kwerendy – zagadnienia
zaawansowane

1. Zaawansowane kwerendy wybierające

a) Kwerendy parametryczne

b) Obliczenia w kwerendzie

c) Kwerendy z wykorzystaniem
konstruktora wyrażeń

2. Kwerendy funkcjonalne

a) Kwerendy tworzące tabele

b) Kwerendy uaktualniające dane

c) Kwerendy dołączające dane

d) Kwerendy usuwające

3. Kwerendy z wykorzystaniem języka
SQL

a) Kwerendy łączące

b) Kwerendy przekazujące dane

Rozdział 4 – Przygotowanie Accessa dla
użytkowników

1. Tworzenie planszy powitalnej

2. Tworzenie formularza przełączania

3. Ustawianie opcji uruchomieniowych

4. Tworzenie i zastosowanie makr

5. Konserwacja bazy

Rozdział 5 – Formularze – zagadnienia
zaawansowane

1. Typy formularzy

2. Tworzenie formularza za pomocą
widoku projektu

a) Sekcje

b) Sprawdzanie poprawności danych

c) Nadawanie formularzom
profesjonalnego wyglądu

3. Praca z podformularzami

4. Wykresy na formularzach

5. Tabele przestawne

6. Korzystanie z formantu kalendarza
ActiveX

Rozdział 6 – Raporty – zagadnienia
zaawansowane

1. Tworzenie i edycja raportów od
podstaw

2. Podraporty

3. Formatowanie raportów

4. Wykresy na raportach

Rozdział 7 – Bezpieczeństwo i usprawnienia

1. Zabezpieczanie bazy hasłem

2. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

3. Udostępnianie bazy danych

4. Replikacja bazy

5. Rozdzielacz bazy danych

6. Grupy robocze i uprawnienia

7. Zabezpieczenie projektu bazy danych

8. Dystrybucja bazy

Rozdział 8 – Wybrane zagadnienia
dodatkowe

1. Zastosowanie makr

2. Przekazywanie parametrów

3. Reakcja na zdarzenie

4. Instrukcje warunkowe

Informacje o prelegentach:

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 745 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Access 2013 - obsługa baz danych