Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-access-2013-projektowanie-baz-danych-62550-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Access 2013 - projektowanie baz danych


  ID szkolenia: 62550
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Osoby na zajęciach poszerzają swoją wiedzę na podstawie specjalnie przygotowanych zadań. Kursanci rozwijają umiejętności w zakresie tworzenia zaawansowanych kwerend wykorzystywanych do późniejszego projektowania formularzy i raportów dla konkretnych użytkowników. Osoby na szkoleniu nauczą się również przygotowywać Accessa dla użytkowników.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest dla osób dobrze znających Accessa, na co dzień pracujących z tą aplikacją, ale tworzenie zaawansowanych formularzy, czy raportów nie jest już takie intuicyjne; dla użytkowników zajmujących się tworzeniem i projektowaniem aplikacji w Accessie lub migrujących dane z Excela oraz innych programów.

Program szkolenia:

1. Zasady projektowania baz danych
a. Wstęp do projektowania
• Tabela a encja
• Relacje i klucze
• Więzy integralności
• Trzy postacie normalne
b. Siedmioetapowa metoda projektowania
2. Tabele
a. Dobór pól danych do zawartości
b. Maska wprowadzania
c. Klucze główne i klucze obce
d. Indeksy
e. Reguła sprawdzania poprawności
f. Wymuszanie więzów integralności
3. Kwerendy – zagadnienia zaawansowane
a. Zaawansowane kwerendy wybierające
• Kwerendy parametryczne
• Obliczenia w kwerendzie
• Kwerendy z wykorzystaniem konstruktora wyrażeń
b. Kwerendy funkcjonalne
• Kwerendy tworzące tabele
• Kwerendy uaktualniające dane
• Kwerendy dołączające dane
• Kwerendy usuwające
c. Kwerendy z wykorzystaniem języka SQL
• Kwerendy łączące
• Kwerendy przekazujące dane
4. Przygotowanie Accessa dla użytkowników
a. Tworzenie planszy powitalnej
b. Tworzenie formularza przełączania
c. Ustawianie opcji uruchomieniowych
d. Tworzenie i zastosowanie makr
e. Konserwacja bazy
5. Formularze – zagadnienia zaawansowane
a. Typy formularzy
b. Tworzenie formularza za pomocą widoku projektu
• Sekcje
• Sprawdzanie poprawności danych
• Nadawanie formularzom profesjonalnego wyglądu
c. Praca z podformularzami
d. Wykresy na formularzach
e. Tabele przestawne
f. Korzystanie z formantu kalendarza ActiveX
6. Raporty – zagadnienia zaawansowane
a. Tworzenie i edycja raportów od podstaw
b. Podraporty
c. Formatowanie raportów
d. Wykresy na raportach
7. Bezpieczeństwo i usprawnienia
a. Zabezpieczanie bazy hasłem
b. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
c. Udostępnianie bazy danych
d. Replikacja bazy
e. Rozdzielacz bazy danych
f. Grupy robocze i uprawnienia
g. Zabezpieczenie projektu bazy danych
h. Dystrybucja bazy
8. Wybrane zagadnienia dodatkowe
a. Zastosowanie makr
b. Przekazywanie parametrów
c. Reakcja na zdarzenie
d. Instrukcje warunkowe

Informacje o prelegentach:

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 945 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgloszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Access 2013 - projektowanie baz danych