Szkolenie: MICROSOFT ACCESS – EKSPERT

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-access-ekspert-63866-id367

Informacje o szkoleniu

 • MICROSOFT ACCESS – EKSPERT


  ID szkolenia: 63866
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: IT, programowanie
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-18.11.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności kursantów do poziomu pozwalającego wynieść ich dotychczasowe umiejętności pracy z danymi na szczyt możliwości programu MS Access. Dzięki laboratoriom kursant pozna techniki wykorzystywania systemowych funkcji by sprawniej pracować z danymi tekstowymi, liczbowymi i czasem. Ponadto po szkoleniu kursant będzie potrafił budować interfejsy ułatwiające użytkownikom dostęp do danych oraz ich przeglądu i drukowania.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Moduł 1: Zastosowanie wbudowanych systemowych funkcji skalarnych
– Zwracanie skrajnych i środkowych znaków ciągu znakowego.
– Znajdowanie jednego ciągu w drugim ciągu.
– Likwidacja spacji.
– Zastępowanie, wstrzykiwanie ciągu znakowego oraz inne konwersje znakowe.
– Porównywanie ciągów znakowych.
– Wyłuskiwanie elementów momentu czasowego.
– Wyliczanie różnicy między datami.
– Operacje dodawania i odejmowania jednostek czasu.
– Zaokrąglanie wartości liczbowych.
– Pozbywanie się wartości null’owych.
– Rozpatrywanie przydatków wartości.

Moduł 2: Wykonywanie działań modyfikujących na grupie wierszy
– Aktualizacja danych w istniejącej tabeli (kwerenda aktualizująca).
– Dodawanie rekordów do istniejącej tabeli (kwerenda dołączająca).
– Wybieranie rekordów z bazy danych i zapisywanie ich do nowej tabeli (kwerenda tworząca tabelę).
– Usuwanie wybranych danych z tabeli (kwerenda usuwająca).
– Zaawansowane kwerendy funkcjonalne które dokonują modyfikacji w oparciu o kilka obiektów.

Moduł 3: Automatyzacja regularnie wykonywanych operacji
– Automatyzacja importu danych przy pomocy makr.
– Przykład automatycznej obróbki danych, filtrowania informacji, eliminowania wadliwych wierszy.
– Kontrola „przepływu” wierszy miedzy tabelami.

Moduł 4: Wprowadzenie do formularzy
– Idea formularzy.
– Tworzenie formularzy pojedynczych, ciągłych , dzielonych.
– Wykorzystywanie poszczególnych sekcji w formularzach.
– Możliwości definiowania źródła danych dla formularzy.
– Praca z formantami (kontrolkami).
– Uatrakcyjnianie wyglądu formularzy.

Moduł 5: Formularze do wprowadzania danych
– Wyświetlanie podpowiedzi
– Sprawdzanie poprawności w prowadzanych danych.
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
– Ograniczanie zakresu dostępnych opcji przy pomocy pól wyboru, grup opcji i list rozwijanych.

Moduł 6: Formularze rozbudowane
– Rozbudowa formularzy o podformularze.
– Parametryzacja formularzy.
-Tworzenie powiązań między formularzowych.
– Usprawnienia VBA.
– Tworzenie szybkich łączy.

Moduł 7: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami.
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora.
– Tworzenie raportów w widoku projektu.
– Definiowanie parametrów strony raportu.
– Możliwości definiowania źródła raportu.
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie.
– Zwiększanie przejrzystości raportu.
– Sortowanie danych.
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych.
– Praca z formantem linii.
– Osadzanie grafiki.
– Dodawanie numerów stron.
– Dodawanie daty i godziny.

Moduł 8: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie.
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych.
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie.
– Formatowanie warunkowe.

Moduł 9: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem.
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu.
– Centralna parametryzacja raportu.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT - .

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: MICROSOFT ACCESS – EKSPERT