Szkolenie: MICROSOFT ACCESS – RAPORTOWANIE DANYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-access-raportowanie-danych-63867-id367

Informacje o szkoleniu

 • MICROSOFT ACCESS – RAPORTOWANIE DANYCH


  ID szkolenia: 63867
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest pokazanie jak efektywnie można raportować na różnym poziomie szczegółowości informacje przy pomocy MS Access. Kursant pozna techniki konsolidacji danych i metody sprawnej pracy z danymi przy pomocy kwerend. Laboratoria nauczą w jaki sposób prezentować informacje by spełniały one wysokie oczekiwania odbiorców. Finalnie kursant będzie potrafił, zbudować interfejs dzięki któremu nawet osoby nie pracujące na co dzień z MS Access , będą mogły korzystać z opracowanych raportów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dedykowane do osób które chcą zautomatyzować proces raportowania przy pomocy MS Access.

Program szkolenia:

Moduł 1: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających.
– Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
– Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
– Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
– Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
– Nadawanie kolumną własnych nazw.
– Sortowanie danych.
– Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 2: Filtrowanie danych
– Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
– Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
– Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
– Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
– Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
– Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
– Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 3: Parametryzacja kwerend
– Możliwości parametryzacji kwerend.
– Dodawanie parametrów do kwerend.
– Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 4: Łączenie rozproszonych informacji
– Łączenie informacji z kilku tabel.
– Różne rodzaje połączeń między tabelami.
– Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
– Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 5: Agregowanie i przestawianie danych
– Definiowanie zbiorów grupujących dane.
– Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
– Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
– Filtrowanie danych zagregowanych.
– Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 6: Zastosowanie wbudowanych systemowych funkcji skalarnych
– Zwracanie skrajnych i środkowych znaków ciągu znakowego.
– Znajdowanie jednego ciągu w drugim ciągu.
– Likwidacja spacji.
– Zastępowanie, wstrzykiwanie ciągu znakowego oraz inne konwersje znakowe.
– Porównywanie ciągów znakowych.
– Wyłuskiwanie elementów momentu czasowego.
– Wyliczanie różnicy między datami.
– Operacje dodawania i odejmowania jednostek czasu.
– Zaokrąglanie wartości liczbowych.
– Pozbywanie się wartości null’owych.
– Rozpatrywanie przydatków wartości.

Moduł 7: Wykresy i tabele przestawne
– Inicjalizacja obiektów przestawnych
– Definiowanie wymiarów
– Filtrowanie danych
– Grupowanie danych
– Formatowanie elementów wyświetlanych

Moduł 8: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora
– Tworzenie raportów w widoku projektu
– Definiowanie parametrów strony raportu
– Możliwości definiowania źródła raportu
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie
– Zwiększanie przejrzystości raportu
– Sortowanie danych
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych
– Praca z formantem linii
– Osadzanie grafiki
– Dodawanie numerów stron
– Dodawanie daty i godziny

Moduł 9: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie
– Formatowanie warunkowe

Moduł 10: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu
– Centralna parametryzacja raportu
– Tworzenie panelu zarządzającego raportami

Moduł 11: Wykonywanie działań na grupie wierszy
– Aktualizacja danych w istniejącej tabeli (kwerenda aktualizująca)
– Dodawanie rekordów do istniejącej tabeli (kwerenda dołączająca)
– Wybieranie rekordów z bazy danych i zapisywanie ich do nowej tabeli (kwerenda tworząca tabelę)
– Usuwanie wybranych danych z tabeli (kwerenda usuwająca)
– Zaawansowane kwerendy funkcjonalne które dokonują modyfikacji w oparciu o kilka obiektów

Moduł 12: Pobieranie danych z innych aplikacji
– Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych
– Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych
– Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych

Moduł 13: Automatyzacja regularnie wykonywanych operacji
– Automatyzacja importu danych przy pomocy makr
– Przykład automatycznej obróbki danych, filtrowania informacji, eliminowania wadliwych wierszy
– Kontrola „przepływu” wierszy miedzy tabelami

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990 zł + 23% VAT - .

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: MICROSOFT ACCESS – RAPORTOWANIE DANYCH