Szkolenie

MICROSOFT ACCESS – RAPORTOWANIE DANYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pokazanie jak efektywnie można raportować na różnym poziomie szczegółowości informacje przy pomocy MS Access. Kursant pozna techniki konsolidacji danych i metody sprawnej pracy z danymi przy pomocy kwerend. Laboratoria nauczą w jaki sposób prezentować informacje by spełniały one wysokie oczekiwania odbiorców. Finalnie kursant będzie potrafił, zbudować interfejs dzięki któremu nawet osoby nie pracujące na co dzień z MS Access , będą mogły korzystać z opracowanych raportów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest dedykowane do osób które chcą zautomatyzować proces raportowania przy pomocy MS Access.

Program szkolenia

Moduł 1: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających.
– Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
– Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
– Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
– Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
– Nadawanie kolumną własnych nazw.
– Sortowanie danych.
– Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 2: Filtrowanie danych
– Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
– Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
– Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
– Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
– Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
– Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
– Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 3: Parametryzacja kwerend
– Możliwości parametryzacji kwerend.
– Dodawanie parametrów do kwerend.
– Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 4: Łączenie rozproszonych informacji
– Łączenie informacji z kilku tabel.
– Różne rodzaje połączeń między tabelami.
– Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
– Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 5: Agregowanie i przestawianie danych
– Definiowanie zbiorów grupujących dane.
– Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
– Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
– Filtrowanie danych zagregowanych.
– Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 6: Zastosowanie wbudowanych systemowych funkcji skalarnych
– Zwracanie skrajnych i środkowych znaków ciągu znakowego.
– Znajdowanie jednego ciągu w drugim ciągu.
– Likwidacja spacji.
– Zastępowanie, wstrzykiwanie ciągu znakowego oraz inne konwersje znakowe.
– Porównywanie ciągów znakowych.
– Wyłuskiwanie elementów momentu czasowego.
– Wyliczanie różnicy między datami.
– Operacje dodawania i odejmowania jednostek czasu.
– Zaokrąglanie wartości liczbowych.
– Pozbywanie się wartości null’owych.
– Rozpatrywanie przydatków wartości.

Moduł 7: Wykresy i tabele przestawne
– Inicjalizacja obiektów przestawnych
– Definiowanie wymiarów
– Filtrowanie danych
– Grupowanie danych
– Formatowanie elementów wyświetlanych

Moduł 8: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora
– Tworzenie raportów w widoku projektu
– Definiowanie parametrów strony raportu
– Możliwości definiowania źródła raportu
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie
– Zwiększanie przejrzystości raportu
– Sortowanie danych
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych
– Praca z formantem linii
– Osadzanie grafiki
– Dodawanie numerów stron
– Dodawanie daty i godziny

Moduł 9: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie
– Formatowanie warunkowe

Moduł 10: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu
– Centralna parametryzacja raportu
– Tworzenie panelu zarządzającego raportami

Moduł 11: Wykonywanie działań na grupie wierszy
– Aktualizacja danych w istniejącej tabeli (kwerenda aktualizująca)
– Dodawanie rekordów do istniejącej tabeli (kwerenda dołączająca)
– Wybieranie rekordów z bazy danych i zapisywanie ich do nowej tabeli (kwerenda tworząca tabelę)
– Usuwanie wybranych danych z tabeli (kwerenda usuwająca)
– Zaawansowane kwerendy funkcjonalne które dokonują modyfikacji w oparciu o kilka obiektów

Moduł 12: Pobieranie danych z innych aplikacji
– Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych
– Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych
– Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych

Moduł 13: Automatyzacja regularnie wykonywanych operacji
– Automatyzacja importu danych przy pomocy makr
– Przykład automatycznej obróbki danych, filtrowania informacji, eliminowania wadliwych wierszy
– Kontrola „przepływu” wierszy miedzy tabelami

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 6 listopada 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
.
1990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!