Szkolenie: MICROSOFT ACCESS – START

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-access-start-63864-id367

Informacje o szkoleniu

 • MICROSOFT ACCESS – START


  ID szkolenia: 63864
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: IT, programowanie
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 9-10.11.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Terminy
12 10 2015 - 13 10 2015 - Warszawa
09 11 2015 - 10 11 2015 - Warszawa

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
– Terminologia systemów bazodanowych.
– Obiekty podlegające modelowaniu.
– Tabela jako miejsce składowania danych.
– Zasady rozdzielania informacji na tabele.
– Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
– Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
– Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
– Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
– Możliwości MS Access.
– Implementacja bazy danych w MS Access.
– Tworzeni i zarządzanie tabelami.
– Praca z kolumnami tabeli.
– Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
– Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
– Definiowanie typów danych dla kolumn.
– Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
– Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
– Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
– Wymuszanie unikalności danych.
– Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
– Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
– Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
– Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
– Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających.
– Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
– Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
– Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
– Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
– Nadawanie kolumną własnych nazw.
– Sortowanie danych.
– Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
– Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
– Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
– Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
– Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
– Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
– Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
– Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
– Możliwości parametryzacji kwerend.
– Dodawanie parametrów do kwerend.
– Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
– Łączenie informacji z kilku tabel.
– Różne rodzaje połączeń między tabelami.
– Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
– Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
– Definiowanie zbiorów grupujących dane.
– Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
– Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
– Filtrowanie danych zagregowanych.
– Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
– Inicjalizacja obiektów przestawnych.
– Definiowanie wymiarów.
– Filtrowanie danych.
– Grupowanie danych.
Formatowanie elementów wyświetlanych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT - .

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: MICROSOFT ACCESS – START