Microsoft Access – start

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy osoby chcące nauczyc się sprawnego zarządzania bazami danych z wykorzystaniem MS Access.

Program szkolenia

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
– Terminologia systemów bazodanowych.
– Obiekty podlegające modelowaniu.
– Tabela jako miejsce składowania danych.
– Zasady rozdzielania informacji na tabele.
– Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
– Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
– Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
– Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
– Możliwości MS Access.
– Implementacja bazy danych w MS Access.
– Tworzeni i zarządzanie tabelami.
– Praca z kolumnami tabeli.
– Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
– Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
– Definiowanie typów danych dla kolumn.
– Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
– Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
– Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
– Wymuszanie unikalności danych.
– Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
– Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
– Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
– Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
– Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
– Idea kwerend wybierających.
– Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
– Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
– Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
– Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
– Nadawanie kolumną własnych nazw.
– Sortowanie danych.
– Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
– Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
– Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
– Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
– Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
– Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
– Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
– Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
– Możliwości parametryzacji kwerend.
– Dodawanie parametrów do kwerend.
– Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
– Łączenie informacji z kilku tabel.
– Różne rodzaje połączeń między tabelami.
– Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
– Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
– Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
– Definiowanie zbiorów grupujących dane.
– Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
– Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
– Filtrowanie danych zagregowanych.
– Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
– Inicjalizacja obiektów przestawnych.
– Definiowanie wymiarów.
– Filtrowanie danych.
– Grupowanie danych.
Formatowanie elementów wyświetlanych.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
.za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!