Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-excel-2007-podstawy-obslugi-arkusza-kalkulacyjnego-62551-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Excel 2007 - podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego


  ID szkolenia: 62551
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poruszać się w środowisku arkusza kalkulacyjnego i wskazać jego zastosowania,
- Zapisywać, zamykać i otwierać pliki
- Wprowadzać dane do komórek arkusza stosując wygodne tryby klawiatury,
metody przeciągania oraz adresowanie względne i bezwzględne,
- Poprawić wygląd i czytelność arkuszy poprzez zastosowanie formatowania
bezpośredniego i warunkowego,
- Zastosować najlepszy rodzaj wykresu do specyficznego zakresu danych,
- Tworzyć i usuwać arkusze,
- Szybko znaleźć niezbędne informację poprzez użycie filtrowania oraz
sortowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób chcących rozpocząć pracę z Excelem

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Podstawy pracy z programem

1. Definicja arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel
2. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
a) Złożone obliczenia
b) Prezentacja wykresów
c) Bazy danych
d) Analiza danych
e) Podstawa do nowych, w pełni funkcjonalnych aplikacji
3. Środowisko pracy programu i nawigacja w nim
4. Pierwsze kroki:
a) Uruchomienie programu
b) Tworzenie nowego skoroszytu
c) Zapisywanie pliku
d) Zamykanie aplikacji

Rozdział 2 – Tworzenie zawartości

1. Wprowadzanie i edycja zawartości komórki
a) Wprowadzanie danych do komórki
b) Zaznaczenie komórek
c) Tryby pracy klawiatury
d) Wprowadzenie danych do wielu komórek
e) Polecenie „Wklej specjalne...”
f) Autouzupełnienie
g) Wypełnianie serią
h) Nadawanie nazw zakresom danych
i) Usuwanie danych
j) Wyszukiwanie danych
k) Wstawienie i dostosowanie grafiki
2. Adresowanie względne i bezwzględne komórek
3. Podstawowe funkcje
4. Podstawowe opcje programu
5. Dostosowywanie wyglądu okna programu
6. Wstawianie i edycja komentarzy
7. Cofanie zmian

Rozdział 3 – Formatowanie

1. Pasek Formatowania
2. Formatowanie komórki
a) Liczby
b) Wyrównanie
c) Czcionka
d) Obramowanie
e) Desenie
3. Formatowanie wierszy i kolumn
4. Formatowanie arkusza
5. Autoformatowanie
6. Style
7. Kopiowanie formatów
8. Wstęp do formatowania warunkowego

Rozdział 4 – Wykresy

1. Zastosowanie wykresów
a) Kreator wykresów
b) Podstawowe typy wykresów
c) Niestandardowe typy wykresów
d) Łączenie typów wykresów
2. Formatowanie wykresów
a) Formatowanie wykresów
b) Serie danych
c) Etykiety
d) Skala wykresu
e) Dostosowywanie wykresów
f) Dodawanie linii trendu
3. Wykres na podstawie kilku tabel
4. Zastosowanie diagramów
a) Typy diagramów
b) Wstawianie i edycja diagramu

Rozdział 5 – Praca z arkuszem

1. Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu
2. Wstawianie i usuwanie Arkuszy i Wykresów
3. Wstawianie i usuwanie komórek
4. Ukrywanie i pokazywanie kolumn i wierszy
5. Łączenie komórek
6. Przenoszenie komórek i arkuszy
7. Wstawianie i modyfikacja łącz
8. Przygotowanie i druk danych
9. Zapisywanie plików używając odpowiednich formatów
10. Organizowanie skoroszytów w foldery

Rozdział 6 – Podstawy baz danych

1. Pojęcie baza danych w Excelu
2. Filtrowanie danych przy pomocy narzędzia „Autofiltr”
3. Filtr zaawansowany
4. Sortowanie danych
5. Sumy pośrednie

Informacje o prelegentach:

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 545 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Excel 2007 - podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego