Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-excel-2013-zaawansowana-obsluga-arkusza-kalkulacyjnego-53024-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Excel 2013 - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego


  ID szkolenia: 53024
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Szybko pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel
przestawnych, list dynamicznych, możliwości filtrowania i sortowania,

• Dokonywać kreatywnych obliczeń, stosując wybrane funkcje logiczne,
tekstowe, matematyczne, statystyczne, finansowe oraz bazodanowe,

• Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując analizę symulacji i
zaawansowane możliwości formatowania,

• Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie z wieloma współpracownikami dzięki udostępnianiu i scalaniu plików,

• W wygodny sposób pobierać do Excela informację ze stron internetowych
oraz zewnętrznych baz danych,

• Zautomatyzować proste czynności poprzez wykorzystanie podstawowych
makropoleceń

Szkolenie skierowane jest do:

osób chcących poznać MS Excel w stopniu zaawansowanym

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Bazy danych

1. Pojęcie baza danych w Excelu

2. Sprawdzanie poprawności danych

3. Filtrowanie danych przy pomocy
narzędzia „Autofiltr”

4. Filtr zaawansowany

5. Sortowanie danych

6. Grupowanie danych

7. Sumy pośrednie

8. Tabela przestawna

9. Wykres tabeli przestawnej

Rozdział 2 – Formuły i funkcje

1. Wstawianie i modyfikacja formuł

2. Adresowanie względne i bezwzględne
komórek

3. Tablicowanie

4. Podstawowe funkcje

5. Wstawianie funkcji

6. Użycie funkcji

a) Statystycznych

b) Daty i czasu

c) Finansowych

d) Logicznych

e) Matematycznych

f) Baz danych

g) Tekstowych

h) Wyszukiwania i adresu

7. Edycja funkcji

8. Błędy

9. Inspekcja formuł

Rozdział 3 – Narzędzia analizy danych

1. Scenariusze

2. Użycie zautomatyzowanych narzędzi
analizy

a) Szukaj wyniku…

b) Solver

c) Analiza danych…

Rozdział 4 – Formatowanie zaawansowane

1. Formatowanie warunkowe

2. Niestandardowe formaty danych

3. Formatowanie i dostosowanie grafiki

Rozdział 5 – Współpraca

1. Udostępnianie skoroszytu

2. Śledzenie zmian

3. Scalanie dokumentów

4. Ochrona skoroszytu

Rozdział 6 – Wymiana Danych

1. Tworzenie i edycja szablonów

2. Import

a) Obiektów

b) Serii danych

c) Z użyciem MS Query

d) Ze stron WWW

3. Eksport

a) Obiektów

b) Serii danych

4. Łącza z innymi skoroszytami

5. Konsolidacja danych

6. Tworzenie obszaru roboczego

Rozdział 7 – Dostosowywanie aplikacji

1. Rejestrowanie, edycja i uruchamianie
makr

2. Wstęp do Visual Basic for Applications

Informacje o prelegentach:

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 745 netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Excel 2013 - zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego