Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-excel-vba-zaawansowane-programowanie-arkusza-kalkulacyjnego-27-290415-44128-id587

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Excel VBA - zaawansowane programowanie arkusza kalkulacyjnego, 27-29.04.15


  ID szkolenia: 44128
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Wykorzystać dodatek MS Query do tworzenia aplikacji w Excelu,

• Wskazać zasady programowania obiektowego,

• Tworzyć dodatki xla zawierające własne funkcje i procedury

• Pojąć podstawowe zasady pracy z językiem XML i programem SharePoint,

• Pracować z kwerendami sieciowymi,

• Wykorzystać pakiet .NET w Excelu,

• Stosować się do ważnych zasad zabezpieczania aplikacji tworzonych w Excelu.

Szkolenie skierowane jest do:

osób znających VBA dla Excela w stopniu podstawowym

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Wykorzystanie MS Query do relacyjnych baz danych

1. Projektowanie tabel

2. Łączenie tabel za pomocą MS Query

a) Zapis w postaci DBF

b) Tworzenie kwerendy

c) Kryteria wyświetlania rekordów

d) Pola wyliczane

3. Tworzenie przykładowej aplikacji

Rozdział 2 – Klasy i obiekty

1. Dokładne omówienie modelu obiektowego Excela

2. Moduł klasy

Rozdział 3 – Tworzenie dodatków xla

1. Wybór składników dodatku

2. Tworzenie dodatku

3. Zabezpieczenie dodatku hasłem

Rozdział 4 – Udostępnianie obszarów roboczych i list

1. Listy i XML - wprowadzenie

2. SharePoint - wprowadzenie

3. Dostęp do usługi SharePoint

4. Usługi sieciowe

5. Tworzenie udostępnionego obszaru roboczego

6. Udostępnianie skoroszytu

7. Otwieranie udostępnionego skoroszytu

8. Wyświetlanie witryny SharePoint

9. Anulowanie udostępnienia

10. Dodawanie użytkowników i uprawnień

11. Udzielanie dostępu anonimowych użytkownikom

12. Tworzenie listy

13. Udostępnianie listy

14. Aktualizacja udostępnionej listy

15. Wstawianie udostępnionej listy do arkuszy

16. Usuwanie lub odłączanie udostępnionej listy

17. Wykorzystanie usługi sieciowej Lists

Rozdział 5 – Praca z XML

1. Mówimy językiem XML

2. Różne historie na temat XML

3. Zapisywanie skoroszytów w formacie XML

4. Transformacje arkuszy XML

5. Przekształcanie plików XML na arkusze

6. Zastosowanie map XML

7. Eksportowanie z wykorzystaniem map XML

8. Wykorzystanie szablonów w XML

9. Reakcje na zdarzenia XML

10. Programowanie z wykorzystaniem map XML

11. Pobieranie mapy XML na podstawie listy lub zakresu

Rozdział 6 – Pobieranie danych z sieci

1. Wykonywanie kwerend sieciowych

2. Modyfikacje kwerend sieciowych

3. Wykonywanie okresowych aktualizacji

4. Zarządzanie kwerendami sieciowymi

5. Korzystanie z usług sieciowych

6. Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit

7. Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML

8. Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych

9. Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela

Rozdział 7 – Programowanie Excela za pomocą pakietu .NET

1. Praca z pakietem .NET

2. Tworzenie komponentów .NET

3. Wykorzystanie komponentów .NET

4. Obsługa błędów i zdarzeń pochodzących z pakietu .NET

5. Debugowanie komponentów .NET

6. Dystrybucja komponentów .NET

7. Wykorzystanie Excela jako komponentu w pakiecie .NET

8. Praca z obiektami Excela w pakiecie .NET

9. Obsługa zdarzeń Excela w .NET

10. Obsługa błędów Excela w .NET

11. Dystrybucja aplikacji .NET, które wykorzystują Excela

12. Tworzenie aplikacji .NET wykorzystujących Excela

13. Ustawianie zasad zabezpieczeń w środowisku .NET

14. Obsługa zdarzeń w aplikacjach .NET

15. Debugowanie aplikacji .NET Excela

16. Wyświetlanie formularzy Windows

17. Dystrybucja aplikacji .NET Excela

18. Dystrybucja dokumentów Excela wykorzystujących kod .NET

19. Migracja do środowiska .NET

Rozdział 8 – Bezpieczeństwo

1. Warstwy zabezpieczeń

2. Wykorzystanie zabezpieczeń Windows

3. Ochrona hasłem i szyfrowanie skoroszytów

4. Programowanie z wykorzystaniem haseł i szyfrowania

5. Zabezpieczenia elementów skoroszytu

6. Programowanie z zabezpieczeniami

7. Wykorzystanie zabezpieczeń bazujących na tożsamości (IRM)

8. Programowanie z wykorzystaniem uprawnień

9. Wykorzystanie podpisów cyfrowych

10. Ustawienia zabezpieczeń makr

11. Dystrybucja ustawień zabezpieczeń

Informacje o prelegentach:

Trenerzy
posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe,
reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami
Microsoft Office Specialist.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1145 zł cena netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: Microsoft Excel VBA - zaawansowane programowanie arkusza kalkulacyjnego, 27-29.04.15