Szkolenie: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. PRZEGLĄD PRZEZ PODSTAWY WRAZ Z ROZWINIĘCIEM ISTOTNYCH ELEMENTÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci-przeglad-przez-podstawy-wraz-z-rozwinieciem-istotnych-elementow-55400-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce. Szkolenie szczególnie polecane dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania, wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
§ pracownicy działów finansowo-księgowych,
§ osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Program szkolenia:

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE oraz krótkie ćwiczenia
1. Ogólne zasady obowiązujące w rachunkowości
2. Źródła i zasady ustawy o rachunkowości (dalej zwanej Ustawą)
3. Lista MSR i MSSF (IFRS)
4. Źródła i zasady MSR oraz MSSF (dalej zwanych MSR)
5. Kluczowe różnice między Ustawą i MSR
6. Zakres podmiotów stosujących Ustawę i MSR
7. Wymagania wobec sprawozdania finansowego wg Ustawy i wg MSR – kształt oraz zakres
8. Przegląd przez publikowane sprawozdania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
9. Pojęcie wartości przedsiębiorstwa
10. Pojęcie wartości firmy – ewidencja wg Ustawy i MSR
11. Pojęcie ujemnej wartości firmy – ewidencja wg Ustawy
12. Pojęcie zysku z okazjonalnego nabycia – ewidencja wg MSR
13. Zasady ewidencji majątku trwałego wg Ustawy i MSR
14. Przesłanki wystąpienia utraty wartości wg MSR
15. Testy na utratę wartości wg MSR
16. Zasady identyfikacji i ewidencji aktywów przeznaczonych do zbycia
17. Zasady identyfikacji oraz wyceny posiadanych akcji/udziałów w innych spółkach
18. Ewidencja aktywa oraz rezerwy z tytułu podatku odroczonego wg MSR
19. Rezerwy, istota i metodologia postępowania
20. Szczególna rola rezerw aktuarialnych wg MSR
21. Zobowiązania wg Ustawy i MSR
22. Ewidencja zobowiązań długoterminowych
23. Ewidencja zobowiązań długoterminowych

TEORIA I ROZBUDOWANE ĆWICZENIA DOTYCZĄCE BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH ZAGADNIEŃ
1. Akceptowalne przez MSR metody wyceny zapasów (FIFO, średnioważonych cen, identyfikacji indywidualnej), przyczyna wykluczenia metody LIFO
2. Zasady ewidencji kontraktów długoterminowych, pojęcie, zakres stosowania, metodologia wyceny
3. Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR

Informacje o prelegentach:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, praktyk w dziedzinie controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem, pracował między innymi jako Kontroler Finansowy oraz Dyrektor Finansowy w koncernie energetycznym oraz Główny Kontroler w grupie kapitałowej. Przewodniczył Radzie Nadzorczej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Posiada dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest ekspertem w dziedzinie analiz finansowych, ocen kondycji finansowej przedsiębiorstw, analiz procesów inwestycyjnych oraz zagadnień rachunkowych, w tym także z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest właścicielem firmy doradczej zajmującej się wsparciem w procesach restrukturyzacyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań controlligowych w przedsiębiorstwach różnych branż. Ma doświadczenie we wdrażaniu procesów planowania i budżetowania, kart wyników, systemów analiz i rozliczeń. Realizował także szereg procesów typu badania due dilligence dla inwestorów zainteresowanych akwizycją wraz z wycenami podmiotów bedących celami nabycia. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów skierowanych dla branży wydobywczej oraz energetycznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1870 - p

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przeslanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. PRZEGLĄD PRZEZ PODSTAWY WRAZ Z ROZWINIĘCIEM ISTOTNYCH ELEMENTÓW