Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi.

O szkoleniu

Szkolenie pozwoli Państwu rozstrzygnąć kwestie, czy w obrocie handlowym mają Panstwo do czynienia z towarami podwójnego zastosowania.

W ramach programu szkolenia omówimy m.in:
• stosowanie certyfikatu weryfikacji dostawy (CWD) i zasady ewidencjonowania,
• wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
• dokumentowanie faktu zgłoszenia przez importera organowi monitorującemu zamiaru dokonania przywozu produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania, specjalistów ds. logistyki, celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

Program szkolenia

1. Towary o znaczeniu strategicznym:
o uzbrojenie wojskowe,
o produkty podwójnego zastosowania,
o klasyfikacja towarów i ocena zakresu stosowanych ograniczeń obrotu.

2. Przepisy prawne:
o przepisy wspólnotowe i zakres ich stosowania,
o wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2012 r.),
o rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania,
o przepisy prawa krajowego i zakres ich stosowania,
o ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

3. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania:
o generalne unijne zezwolenia na wywóz,
o zezwolenia indywidualne,
o zezwolenia globalne,
o zezwolenia krajowe generalne,
o zezwolenia na usługi pośrednictwa.

4. Zasady stosowania kodów dla towarów o znaczeniu strategicznym:
o identyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym,
o numer kontrolny towarów strategicznych,
o klasyfikacja taryfowa towarów podwójnego zastosowania,
o przypisy w systemie ISZTAR,
o kody stosowane w polu 44 dokumentu SAD dla towarów strategicznych (wspólnotowe i krajowe).

5. Tryb postępowania z towarami podwójnego zastosowania:
o wewnątrzwspólnotowy obrót towarami podwójnego zastosowania,
o zgłoszenie zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania,
o import i eksport towarów podwójnego zastosowania,
o możliwość przyjmowania oświadczeń wykazujących nie strategiczny charakter towaru, wzór oświadczenia,
o dokonywanie czynności związanych z wywozem, przywozem i tranzytem towarów o znaczeniu strategicznym w miejscach uznanych,
o wyprowadzenie z obszaru celnego Wspólnoty towarów o znaczeniu strategicznym, zgłoszonych do wywozu w innym kraju członkowskim,
o zasady stosowania karty kontrolnej T-5.

6. Kontrola eksportu w USA:
o embarga (kraje objęte embargiem i zakres embarga),
o wykaz kontrolowanych produktów i technologii uwzględniony na liście kontroli handlowej (CCL),
o eksport towarów nie objętych numerem ECCN, a przypisanych do kategorii CCL (zwanej EAR99).

7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Qubus Hotel Katowice****

Katowice

Uniwersytecka 13

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
72
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_celne_1501osc-k

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!