Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu - Dyrektywa narzędziowa – DN 2009/104/WE

O szkoleniu

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa DN 2009/104/WE określająca minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego w miejscu pracy.

Pracodawcy odpowiadają za to, by sprzęt roboczy był:

 • regularnie konserwowany w celu utrzymania zgodności z wymogami prawnymi,
 • prawidłowo zainstalowany i by działał we właściwy sposób poprzez zapewnienie, by kontrole/badania sprzętu były przeprowadzane przez należycie wykwalifikowane osoby. Wyniki kontroli są rejestrowane i przechowywane.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia :

 • uczestnicy poznają procedurę dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • zostanie omówiona ocena ryzyka oraz wymagania dla instrukcji obsługi,
 • przedstawione zostaną konkretne przykłady dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp,
 • podany zostanie zakres odpowiedzialności pracodawcy.

Dodatkowo po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma gratis przykładowe materiały:

 • lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • karty oceny ryzyka.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerowie
 • pracodawcy
 • dyrektorzy produkcji
 • dyrektorzy techniczni,
 • szefowie, kierownicy utrzymania ruchu,
 • importerzy,
 • przełożeni i pracownicy służb BHP,
 • oraz inni zainteresowani przedmiotowym zakresem

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DN 2009/104/WE.

   

 2. Omówienie dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego DN 2009/104/WE:
  • omówienie struktury
  • zakres zastosowania
 1. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z DN 2009/104/WE.
 2. Akty prawne związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań bhp.

   

 3. Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn starych.

   

 4. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp wg DN 2009/104/WE.

   

 5. Ocena ryzyka:
  • algorytm oceny ryzyka
  • ocena ryzyka – dokumentowanie
  • redukcja ryzyka

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Ekspert związany z Politechniką Poznańską. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 4 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe AGAMON S.C.
43-300 Bielsko-Biała
Grażyńskiego 108
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe AGAMON S.C.
43-300 Bielsko-Biała Grażyńskiego 108
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!