Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/minitab-73851-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkoleinie z zakresu obsługi programu Minitab podczas którego zostanie wyjaśnione funkcjonowanie programu MINITAB wraz z jego podstawowa obsługą.
Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia statystyczne. Omówimy także: analizę zależności, analizę systemu pomiarowego, Statystyczne sterowanie procesem (SPC), rozkład danych, funkcję asystenta w pakiecie Minitab oraz analizę zależności

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw materiałów/komponentów 
 • Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab 

 • Możliwości analityczne programu
 • Zastosowanie programu 
 • Dostosowanie interfejsu dla użytkownika 
 • Funkcja Help 

2. Podstawowe zagadnienia statystyczne 

 • Wykresy kropkowe, pudełkowe, histogram, wykresy procesu w czasie 
 • Podstawowe miary statystyczne – ich liczenie i interpretacja 
 • Wykres pareto i diagram Ishikawy 

3. Analiza zależności 

 • Miary korelacji i ich zastosowanie 
 • Wykresy zależności 
 • Regresja liniowa i nieliniowa 

4. Analiza systemu pomiarowego 

 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów 
 • Analiza R&R metodą ANOVA 

5. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) 

 • Karty kontrolne , , I, I-MR 
 • Karty kontrolne p, np, c, u. 

6. Rozkład danych oraz jego weryfikacja 

 • Testy normalności rozkładu 
 • Rysowanie rozkładu 
 • Symulowanie danych 
 • Obliczanie wskaźników Cp, Cpk 

7. Weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych 

 • Testy dla wariancji – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Testy dla średnich – ich zastosowanie i interpretacja 
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) 
 • Testy dla jednego i dwóch wskaźników struktury 

8. Funkcja asystenta w pakiecie Minitab 

 • Zastosowanie, wady i zalety czarnej skrzynki 

9. Analiza zależności 

 • Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE) 

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: MINITAB