Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/minitab-dla-poczatkujacych-13343-id127

Informacje o szkoleniu

 • Minitab dla początkujących


  ID szkolenia: 13343
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY:
  03-04.07.2017
  11-12.09.2017
  08-09.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawy obsługi programu Minitab. Wprowadzenie do statystyki w zastosowaniach technicznych. Prezentowanie danych w tabelach i na wykresach. Podstawy testowania hipotez, analizy korelacji i regresji. Badanie powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych oraz dla kontroli alternatywnej (Gage R&R). Podstawy prowadzenia kart kontrolnych Shewarta (SPC). Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE). Wprowadzenie teoretyczne, analizy przykładów, ćwiczenia indywidualne z użyciem programu Minitab.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji
• Dyrektorzy wszystkich działów zakładu
• Uczestnicy projektów doskonalenia

Program szkolenia:

Program i metodyka
wprowadzenie do obsługi MINITABA: budowa programu i elementy interfejsu użytkownika, rodzaje dokumentów, importowanie plików z danymi z innych aplikacji, sprawdzanie poprawności danych, tworzenie nowego arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych,
wprowadzenie do statystyki: populacja a próbka, metody pobierania próbek, rodzaje danych.
prezentowanie danych w tabelach i na wykresach: tworzenie raportów zawierających dane
i wykresy, podstawowe wykresy: wykres trendu, kropkowy (dotplot), wykres pudełkowy (boxplot), histogram, wykres Pareto.
podstawy statystyki: miary wycentrowania, odchylenia, symetryczności, rozkład normalny, sprawdzanie normalności rozkładu (Anderson-Darling test)
testowanie hipotez: założenia testowania, testy t dla danych zmiennych, testy proporcji dla danych atrybutowych, testowanie rozrzutu danych
korelacja, regresja liniowa
badanie powtarzalności i odtwarzalności dla danych atrybutowych i zmiennych (Gage R&R)
karty kontrolne dla danych zmiennych (Xśr-R, Xśr-S, X-MR) i atrybutowych (np, p, c, u)
wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE)

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista -praktyk

Wydarzenia towarzyszące:

Minitab dla zaawansowanych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 PLN netto /os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Minitab dla początkujących