Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy – sposoby przeciwdziałania

O szkoleniu

Pracodawca, zgodnie z art. 94 kodeksu pracy, jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z istotą mobbingu, podstawami prawnymi, sposobami przeciwdziałania oraz tworzeniem wewnętrznej polityki antymobbingowej. Zjawisko mobbingu jest opisane przez Kodeks Pracy i oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Podczas szko.lenia praktycznie zostaną omówione działania mobbingowe ale także działania pracodawcy, które mobbingiem nie są.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z normami prawnymi obowiązującymi w zakresie dyskryminacji i mobbingu
 • rodzaje dyskryminacji i ich wpływ na funkcjonowanie pracodawców,
 • rodzaje mobbingu, sposoby przeciwdziałania i eliminowania zachowań mobbingowych,
 • odpowiedzialność organizacji i osób działania z zakresu dyskryminacji i mobbingu.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • zapoznanie się z metodami rozpoznawanie zachowań dyskryminujących i mobbingowych,
 • prezentacja prawidłowych uregulowań wewnętrznych mających na celu eliminację zachowań dyskryminujących i prowadzących do mobbingu.
 • przyswojenie norm prawnych dotyczących dyskryminacji mobbingu wraz orzecznictwem sądowym,
 • poznanie jakimi cechami charakteryzuje się prześladowca (mobber) i ofiara mobbera,
 • umiejętność rozpoznawania różnic pomiędzy dyskryminacją, molestowaniem, a mobbingiem,
 • poznanie skutków mobbingu w wymiarze grupy i dla indywidualnego pracownika,
 • zdobycie wiedzy jak radzić sobie z ze zjawiskami dyskryminacji i mobbingiem z punktu widzenia osoby, grupy, organizacji lub świadka takiego zachowania.
Kto powinien wziąć udział?
 • Menadżerowie
 • Pracownicy kadr

Program szkolenia

 1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • mobbing
 2. Przyczyny dyskryminacji:
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
 3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
 4. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:
  • „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją
 5. Typowe działania mobbingowe
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • manipulacje w mobbingu – zarys problemu
 6. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
  • konflikt a mobbing – główne różnice
  • diagnoza sytuacji konfliktowych
 7. Osobowość mobbera, osobowość ofiary
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny
  • wymiar organizacyjny
 9. Środki ochrony pracownika:
  • odszkodowanie
  • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
 10. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
  • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia
 • Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!