Mobbing i dyskryminacja w prawie pracy - zapobieganie, aspekt społeczny i konsekwencje prawne.

O szkoleniu

Pracodawcy coraz częściej stają wobec problemu oskarżeń wysuwanych przez swoich pracowników o dyskryminację czy mobbing. Oskarżenia takie nierzadko mają swój finał w sądzie i wielokrotnie okazują się nie bezpodstawne a sądy przyznają odszkodowania osobom, wobec których pracowadca dopuścił się dyskryminacji czy innych naruszeń.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przybliżenie tej tematyki i poszerzenie wiedzy o mobbingu i dyskryminacji, ich wymiarze prawnym i społecznym w kontekście świadomego zarządzania zespołem ludzkim, ewentualnych skutkach odszkodowawczych, karnych i wizerunkowych wobec pracodawcy.

Korzyści po szkoleniu:
• uświadomienie możliwych do wystąpienia konsekwencji prawnych (cywilnych i karnych), finansowych i społecznych po stronie pracodawcy na skutek działań dyskryminacyjnych bądź na skutek zaniechania przez pracodawców przeciwdziałania mobbingowi,
• zdobycie wiedzy prawniczej w zakresie mobbingu i dyskryminacji,
• zwiększenie możliwości działań i argumentacji w trakcie zaistniałych sporów przesądowych lub sądowych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami szkolenia są:
• pracodawcy (szeroko rozumiani: służby HR, nadzór kierowniczy niższego i wyższego szczebla),
• związki zawodowe,
• przedstawiciele pracowników,
• mediatorzy,
• służby więzienne i celne.

Program szkolenia

1. Zagadnienie mobbingu i zapobieganie mobbingowi:
o analiza przepisów z kodeksu pracy,
o ustawa o służbie więziennej i celnej,
o analiza przepisów o dyskryminacji i nierównym traktowaniu w zatrudnieniu.

2. Gdy sprawa trafi do sądu:
o ciężar dowodu w sprawach sądowych,
o możliwe roszczenia pracownika wynikające z art. 943 kp , art. 55 kp,
o koszty procesu,
o mediacja przedsądowa.

3. Roszczenia odszkodowawcze z kodeksu cywilnego i kodeksu karnego, ich skutki.

4. Przykłady sporów na tle mobbingu i dyskryminacji na bazie orzecznictwa sądowego.

5. Panel dyskusyjny - pytania i wyjaśnienia.

Czas trwania

15.10.2015, czwartek, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Sędzia sądu rejonowego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, w tym związane z roszczeniami pracowników względem pracodawców a także, coraz częściej, spory wynikające z zarzutów względem pracodawców o dyskryminację czy stosowanie mobbingu.

Prowadzi liczne wykłady na wyższych uczelniach, występuje na konferencjach jako ekspert, prowadzi szkolenia na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych a także wykłady z zakresu prawa pracy i porozumień zbiorowych dla mediatorów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Milenium Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
1
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Sędzia sądu rejonowego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, w tym związane z roszczeniami pracowników względem pracodawców a także, coraz częściej, spory wynikające z zarzutów względem pracodawców o dyskryminację czy stosowanie mobbingu.

Prowadzi liczne wykłady na wyższych uczelniach, występuje na konferencjach jako ekspert, prowadzi szkolenia na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych a także wykłady z zakresu prawa pracy i porozumień zbiorowych dla mediatorów.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!