Szkolenie

MOBBING W ŚRODOWISKU PRACY- ASPEKTY PRAWNO-PSYCHOLOGICZNE.

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Aspekty psychologiczne

ĆWICZENIA WSTĘPNE, ZAPOZNANIE SIĘ UCZESTNIKÓW, OMÓWIENIE ZASAD, ZAWARCIE KONTRAKTU SZKOLENIOWEGO
MODELE POLITYKI PERSONALNEJ W ASPEKCIE DELEGOWANIA ZADAŃ I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
- model sita : zalet i wady
- model kapitału ludzkiego: zalety i wady
- modele mieszane
CO TO JEST DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU?
- dyskryminowanie bezpośrednie,
- dyskryminowanie pośrednie.
DYSKRYMINACJA A MOBBING - RÓŻNE POJĘCIA, RÓŻNE ZACHOWANIA – A SKUTKI?
MOBBING JAKO ZJAWISKO:
- kiedy i dlaczego występuje mobbing?
- objawy i cechy mobbingu,
- definicja mobbingu
JAK DOCHODZI DO ZJAWISKA MOBBINGU?
- czynniki organizacyjne sprzyjające mobbingowi
- czynniki osobowe
- relacje interpersonalne prowadzące do mobbingu
FORMY DZIAŁANIA LOBBINGOWEGO:
- co ? jak? dlaczego?
- czy to już mobbing czy jeszcze nie?
PSYCHIKA I SYTUACJA MOBBERA
- kim jesteś mobberze?
- dlaczego to robisz
- po co to robisz?
PSYCHIKA I SYTUACJA OFIARY
- kiedy już nie mam siły się bronić….
- dlaczego milczę?
- życie pełne lęku i bólu…
KONFLIKT JAKO ŹRÓDŁO MOBBINGU
- czym jest konflikt - istota i typy konfliktów
- rodzaje konfliktów ze względu na uczestników.
- kiedy konflikt interpersonalny staje się konfliktem wewnętrznym – teoria Kurta Lewina
SKĄD SIĘ TO BIERZE? CZYLI O GŁÓWNYCH ŹRÓDŁACH KONFLIKTÓW:
- każdy ciągnie w swoją stronę -różnice w celach
- moje zawsze lepsze - różnice wartości lub poglądów
- kto jest kim czyli - niejednoznaczność organizacyjna
NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY – CZYLI CZY KONFLIKT ZAWSZE PRZESZKADZA? KONFLIKTY FUNKCJONALNE I DYSFUNKCJONALNE:
- czy każdy konflikt jest niszczący dla zespołu?
- kiedy konflikt buduje?
- od czego zależy budująca lub niszcząca siła konfliktu?
KIEDY PATRZĄC NA TO SAMO WIDZIMY COŚ INNEGO CZYLI ZNIEKSZTAŁCENIA POSTRZEGANIA WYSTĘPUJĄCE W KONFLIKCIE:
- znaczenie osobistego nastawienia i motywacji w konflikcie
- co nam utrudnia a co pomaga zobaczyć istotę konfliktu
- jak wejść w cudze buty czyli spojrzeć na konflikt oczami innych
W ZGODZIE Z SOBĄ I W DOBRYCH STOSUNKACH Z INNYMI - KONCEPCJA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH
- pojęcie asertywności
- twoje własne prawa
- kiedy decydujesz się być asertywnym
- typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
- budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji
- dlaczego boimy się powiedzieć "nie" - co nas powstrzymuje
- samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.
TECHNIKI ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ
- nie chodzi o to co mówisz, ale jak to robisz
- asertywność jako droga obrony przed manipulacją
- asertywne wywieranie wpływu na innych
STAWANIE SIĘ OSOBĄ ASERTYWNĄ
- wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
- wyznaczanie własnych celów
- asertywne myślenie
- asertywność to umiejętność, której można się nauczyć.
PROFILAKTYKA ANTYMOBBINGOWA
- identyfikacja sytuacji i zachowań ryzykownych
- podstawowe zasady budowania kultury anty-mobbingowej

Aspekty prawne

1. Odpowiedzialność pracodawców i osób kierujących pracownikami za naruszenie praw
pracowniczych i dóbr osobistych pracowników w myśl uregulowań Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.
2. Obowiązki pracodawcy i kadry kierowniczej związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.
3. Dyskryminacja w zatrudnieniu.
4. Dyskryminacja ze względu na płeć.
5. Postepowanie sądowe - ciężar dowodu, odszkodowanie i ich wysokość.
6. Monitorowanie panujących w zakładzie pracy procedur i zwyczajów.
7. Mobbing w miejscu pracy – problemy terminologiczne na tle definicji obowiązującej
w polskim prawie pracy.
8. Działania mobbingowe, skutki mobbingu.
9. Rozpoznanie i zwalczanie mobbingu.
10. Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji i mobbingu w zakładzie pracy.
11. Realizacja obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi zgodnie z dyspozycją art. 943 Kodeksu
12. Pracy – wzory dokumentów
13. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

Cytat
Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 października 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 marca 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 października 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1870 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!