Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mocowanie-i-zabezpieczanie-ladunkow-w-transporcie-drogowym-74722-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym


  ID szkolenia: 74722
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum
  Roosevelta 20
  68-829 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-17.00
  Szkolenie online: 09:00- 15:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,

- poznanie przez uczestników systemu monitorowania przewozów drogowych,

- pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,

- wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Korzyści dla uczestników:

- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,

- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych,

- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,

- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, interpretacjami oraz projektami zmian.

- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

Szkolenie skierowane jest do:

prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w firmie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, spedytorów, magazynierów, osób zajmujących się organizacją przewozów, kierowców realizujących przewozy, firm ubezpieczeniowych, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.
 2. Dyrektywa 2014/47/UE.
 3. Normy PN-EN 12195.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 5. Pozostałe przepisy regulujące zabezpieczenie towarów w transporcie.
 6. Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).
 7. Środki mocujące oraz środki pomocnicze.
 8. Rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
 9. Cechy środków mocujących.
 10. Środek ciężkości - ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozmieszczania ładunków.
 11. Metody mocowania ładunku.
 12. Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
 13. Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu
 14. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu w 2020r.
 15. CZĘŚĆ II
 16. Obliczanie środka ciężkości.
 17. Warunek stabilności ładunku.
 18. Obliczanie liczby koniecznych środków mocujących.
 19. Obliczanie masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących.

CZĘŚĆ III

 1. Wypracowanie wzoru listy kontrolnej dot. kontroli zabezpieczenia ładunku w przedsiębiorstwie.
 2. Wskazanie projektów zmian w przepisach.
 3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Bischof + Klein Polska GmbH, CAN-PACK S.A., CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, CAT LC Polska Sp. z o.o., CLAAS Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Geis PL Sp. z o.o., Grupa WISS, HOBAS System Polska Sp. z o.o., IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., OSS Straży Granicznej w Lubaniu, PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., SP Medical Sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., TOTAL Polska Sp. z o.o., Toyota Tsusho Europe S.A., Werner Kenkel Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A., Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 550 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 650 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

Szkolenie stacjonarne :wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne
materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad,
przerwy kawowe.

Szkolenie online: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym