Szkolenie

MODELE KOMPETENCJI W SYSTEMACH I NARZĘDZIACH ZZL

O szkoleniu

Cel szkolenia
Poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania.

Cele szczegółowe:
• omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i operacjonalizowaniu kompetencji oraz analiza przypadków błędnego/dysfunkcyjnego zastosowania modelu kompetencji
• opracowanie kilku pełnych kompetencji bazujących na odmiennych podejściach

Metody szkolenia
• mini wykład
• omówienia / dyskusje
• warsztat
• analiza przykładów / przypadków

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• pełne opracowanie kilku typowych / uniwersalnych kompetencji
• analiza licznych błędów w stosowaniu kompetencji na poziomie narzędzi oceny
• bogaty przegląd i liczne przykłady narzędzi SOOP wykorzystujących do oceny kompetencji (przykłady bezpośrednich zastosowań modeli kompetencji)
• poznanie uniwersalnych zasad poprawności budowy modeli kompetencji niezależnych od zakresu ich zastosowania i ich indywidualnego charakteru
• poznanie rozwiązań umożliwiających bezpośrednie połączenie oceny kompetencji z systemami rozwoju pracowników
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które mają doświadczenie w pracy z modelami kompetencyjnymi
• osoby, które stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego modelu
• osoby, które interesują się tą dziedziną i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, mają szeroką wiedzę teoretyczną i chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej

Program szkolenia

I. Wstęp, wprowadzenie
• czym jest pojęcie „kompetencja” i „zarządzanie kompetencjami”
• ujednolicenie podejść i pojęć dotyczących modeli kompetencyjnych
• spójność zastosowania modelu kompetencji w całym systemie ZZL jako warunek efektywności zarządzania kompetencjami

II. Podstawowe zastosowanie modeli kompetencyjnych w ZZL – proces oceny pracowników
• ocena selekcyjna podczas naboru pracowników (wywiady behawioralne, ocena zintegrowana – Selection Center)
• ocena okresowa pracowników
• ocena sytuacyjna (ocena zintegrowana: Assessment / Development Center)

III. Podstawowe zastosowanie modeli kompetencyjnych w systemach ZZL
• system okresowej oceny pracowniczej (SOOP)
• system zarządzania szkoleniami (system doskonalenia zawodowego)
• system planowania ścieżek karier / programy zarządzania talentami

IV. Przegląd i wstępne omówienie praktyk rynkowych w zakresie zastosowania modeli kompetencyjnych
V. Wprowadzenie do metod tworzenia modeli kompetencyjnych, przygotowanie do warsztatu
VI. Początek prac warsztatowych – ustalenie budowy tworzonego modelu kompetencji

VII. Prace warsztatowe cd. – operacjonalizacja modelu kompetencji, czyli definiowanie kompetencji na poziomie zachowań
• definiowanie zachowań metodą zerojedynkową i ocena przez prosty wynik obserwacji
• definiowanie zachowań poprzez tworzenie kontinuum i ocena przez obserwację
• modele umożliwiające rozbudowę przez użytkownika zbioru wskaźników behawioralnych podczas wykonywania oceny elastycznie do potrzeb tej oceny (omówienie)
• rola metody incydentu krytycznego w operacjonalizacji kompetencji
© Copyright dr Kinga Padzik

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Cytat
DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 grudnia 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 maja 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1220 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1180 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!