Motywowanie i radzenie sobie ze stresem - dla sektora Odzysków Surowców

O szkoleniu

Oddziaływanie na postawy i zachowania pracowników poprzez zachęcanie ich do osiągania zakładanych celów firmy, dobrych wyników oraz wysokiej jakości pracy. Obejmuje działania z zakresu analizy potrzeb organizacji oraz pracowników, wyznaczania pracownikom mierzalnych celów, wyboru metod i narzędzi motywowania dostosowanych do stanowiska pracy oraz oczekiwań pracowników.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, analiza sposobów reagowania na sytuacje trudne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu: 

Zna podstawowe teorie motywacji.
Zna metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
Wie, w jaki sposób powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem (np. ocenianiem, wynagradzaniem, rozwojem).

Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
Umie dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
Potrafi powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.
Potrafi posługiwać się strategiami radzenia sobie ze stresem,

Jasno komunikuje oczekiwania wobec pracownika.
Tworzy przyjazną atmosferę pracy zachęcając pracowników do angażowania się w realizowane zadania.
Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup pracowników.
Docenia wkład pracy podwładnych.

Zapobiega skutkom pprzeciążenia w wyniku stresu, 

Panuje nad swimi emocjami, 

Stosuje techniki radzenia sobie z sytuacjami stresującymi w kontakcie z drugą osobą.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy branży odzysku materiałowego surowców – specjalista, prracowik biurowy, kierownik zakładu,  brgadzista, mistrz zmiany, kierownik zmiany, handlowiec, specjalista ds. ochrony środowiska, technolog, inżynier ruchu, kierowca, operator maszyn i urządzeń specjalistycznych, konserwator, serwisant, mechanik, sortowacz, ładdowacz odpadów, logistyk, spedytor, dyspozytor, magazynier, kadra zarządzająca, pracownicy mający kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu.   

Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników 

Szkolenia dla wszystkich osoób, które chcą przyjrzeć się własnym reakcjom na stres oraz nauczyć się zarządzania stresem.

Program szkolenia

Wprowadzenie w tematykę szkolenia

 • Przedstawienie celów szkolenia i omówienie programu oraz sposobu pracy.
 • Rundka zapoznawcza: imię, obszar odpowiedzialności, zespół – iloma osobami zarządzasz.
 • Rozpoznanie celów szkoleniowych uczestników – w odniesieniu do celów oraz programuszkolenia uczestnik definiuje swoje indywidualne cele na szkolenie.
 • Zakontraktowanie zasad wspólnej pracy.
 • Motywujący szef – doświadczenia uczestników z motywującymi i demotywującymi szefami. Kluczowe zachowania szefów wzmacniające lub osłabiające motywację ludzi.

Motywowanie poprzez rozwój kompetencji – „Pomóż ludziom dostawać piątki!”

 • Od Debiutanta do Mistrza – zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda:
 • Droga rozwoju pracownika i jego potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju
 • Prowadzenie pracownika ku autonomii
 • Jak zarządzać pracownikiem na poszczególnych etapach rozwoju, aby rozwijać jego kompetencje i budować motywację oraz pewność siebie w zadaniu?
 • Rozwijanie pracowników w kierunku mistrzostwa
 • Źródła motywacji – kotwice motywacyjne Scheina

Źródła motywacji

 • Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna
 • Poszukiwanie źródeł motywacji wewnętrznej – koncepcja kotwic motywacyjnych Scheina
 • Kwestionariusz kotwic motywacyjnych
 • Diagnoza kotwic u pracowników i zadania / zachowania szefów wobec pracowników posiadających różne źródła motywacji wewnętrznej

Informacja zwrotna

 • Docenianie pracowników - w jaki sposób menedżer może doceniać pracowników (chwalenie działań, rezultatów, postaw, postępów; dawanie autonomii, pytanie o opinie, pomysły, rozwijanie, poświęcanie czasu, zainteresowanie pracownikiem, jako osobą, dawanie poczucia wpływu, etc.).
 • Od dyrektywnej do coachingowej informacji zwrotnej – jak udzielać feedbacku w zależności od poziomu rozwoju pracownika?
 • Cel i zasady konstruktywnego feedbacku

Trudne sytuacje w motywowaniu.

 • Bank trudnych sytuacji zebranych od uczestników - rozmowa ze zdemotywowanym pracownikiem.
 • Struktura rozmowy motywującej
 • Trening umiejętności – scenki na forum oraz analiza sytuacji pod kątem adekwatnych zachowań menedżerskich

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES
· po co nam emocje
· ABC emocji – metody pracy
· skąd się bierze stres
· stres pozytywny i negatywny techniki rozładowania stresu
· budowanie skutecznych strategii w radzeniu sobie ze stresem
· skuteczne odreagowywanie negatywnych emocji – techniki antystresowe

Metodologia prowadzenia szkolenia:

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. 
20% czasu – poświęcamy teorii

80 % czasu  ma wymiar praktyczny:        
- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, 
- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.  Prezentacja materiału i technik przez trenera szkolenia, praca własna uczestników, ćwiczenia wybranych technik zarówno w wersji papierowej, jak i werbalnej, zadania i gry angażujące w procesy społeczne i własne nawyki w celu omówienia wniosków, odgrywanie scenek symulacyjnych, coachingowe metody pracy, dyskusja z uczestnikami, dostęp do materiałów dotyczących omawianych na szkoleniu zagadnień.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Czas trwania

2 dni, 16h zajęć od 9:00 do 17:00

Prelegenci

Doświadczony trener Grupy Szkolniowej SOLBERG 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Link do platformy szkoleniowej wysyłany dla każdego uczestnika przed szkoleniem

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków
ul. Długa 15
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (33) 300 31 46 lub mailem na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwoćc zmiany uczestnika szkolenia. 6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
10.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Marzena Mrukwa w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Nasze szkolenia mogą zostać dofinansowane m.in. poprzez bony rozwojowe, którymi dysponują Agencje Rozwoju Regionalnego, Specjalne Strefy Ekonomiczne czy Urzędy Pracy (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG
43-246 Zbytków ul. Długa 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!