Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/motywowanie-zespolu-do-realizacji-stawianych-celow-biznesowych-74780-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych


  ID szkolenia: 74780
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Stare Miasto
  ul. Muranowska 2
  00-209 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: Nabycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności motywowania podległych pracowników do osiągania indywidualnych i grupowych celów biznesowych.

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i nabycia umiejętności w następujących obszarach komunikacji zarządczej:

Wyznaczanie i egzekwowanie celów u pracowników.

Skuteczne motywowanie do realizacji stawianych celów.

Dostosowanie stylu zarządzania do typu pracownika.

Budowanie efektywnego autorytetu lidera.

Skuteczne, pozafinansowe motywowanie i nagradzanie pracowników.

Radzenie sobie z trudnymi pracownikami.

Poprawienie komunikacji interpersonalnej w zespole.

Skuteczne kontrolowanie i jednoczesne nie demotywowanie.

Stosowanie perswazji psychologicznej.

Przeprowadzanie trudnej rozmowy z pracownikiem.

Efektywne komunikowanie się z pracownikami.

Szkolenie skierowane jest do:

Liderów czyli obecnych i przyszłych Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów, których zadaniem jest motywowanie zespołu do osiągania określonych celów biznesowych.

Program szkolenia:

 1. WPROWADZENIE DO SZKOLENIA.
  • Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające.
  • Prezentacja programu.
  • Oczekiwania uczestników.

  BLOK I - Świadomy swojej roli w organizacji i stylu motywowania Lidera.
 2. WYMAGANIA RYNKU I KORZYŚCI ZE SPROSTANIA NIM..
  • Oczekiwania pracodawcy i ich powody.
  • Oczekiwania pracowników.
  • Korzyści dla Liderów ze sprostania oczekiwaniom.
 3. POSTAWA LIDERA PODCZAS PRZEKAZYWANIA W ,,DÓŁ’’ INFORMACJI, POLECEŃ POCHODZĄCYCH OD JEGO PRZEŁOŻONYCH.
  • Postawa Lidera jako reprezentanta "góry"
  • Zasada identyfikowania się z celem.
 4. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.
  • Co mnie motywuje – test autoanalizy.
  • Oznaki motywacji i demotywacji.
  • Praktyczne pomysły na motywowanie pozafinansowe.

  BLOK II – Narzędzia zarządcze wpływające na realizację celów przez podwładnych.
 5. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA GRUPY?
  • Idealny szef – portret.
  • Rodzaje autorytetu w oczach pracowników i jego efektywność.
  • Metody budowania i wzmacniania najefektywniejszych form autorytetu.
 6. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – DOPASOWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO DOJRZAŁOŚCI PRACOWNIKA.
  • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy.
  • Style zarządzania i dojrzałość pracowników.
  • Dopasowanie stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.
 7. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – STAWIANIE CELÓW I ZADAŃ PRACOWNIKOM.
  • Budowanie wizji dla własnego zespołu.
  • Cele / Marzenia - Wykorzystanie reguły SMART.
  • Cele ilościowe i jakościowe.
 8. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – MONITOROWANIE I OCENA.
  • Kontrola prewencyjna, bieżąca i po fakcie.
  • Standardy pracy jako podstawa do oceny.
  • Jak przeprowadzać oceny?
 9. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ.
  • Przygotowanie się do rozmowy.
  • Zmotywowanie pracownika do rozmowy.
  • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej.
 10. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - POSTĘPOWANIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Z PRACOWNIKAMI.
  • Teoria zachowania w praktyce.
  • Metody oddziaływania na pracownika.
  • Analiza przypadków podanych przez uczestników.
 11. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – PRZEKONYWANIE.
  • Mechanizmy perswazji psychologicznej w zarządzaniu.
  • Techniki oparte o indywidualną specyfikę pracownika.
  • Perswazja oparta o osobowość rozmówcy i jego stosunek do nas.
  • Techniki presupozycji (wmawiania).
 12. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – COACHING NARZĘDZIOWY PRACOWNIKÓW.
  • Kryteria wyboru celu coachingu.
  • Zawarcie kontraktu coachingowego.
  • Zasady pracy z pracownikiem.
  • Wyznaczanie celów po coachingu.
 13. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - EXPOSE PRZED PRACOWNIKAMI I PRZEŁOŻONYMI.
  • Kontrolowanie komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień na różnych poziomach hierarchii zawodowej.
  • Efektywna komunikacja niewerbalna.
  • Struktura efektywnego wystąpienia.

  BLOK III - Implementacja szkolenia w codziennej pracy.
 14. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – PRZYSZŁE DZIAŁANIA.
  • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
  • Opracowanie indywidualnego planu wzmocnienia efektywności działań zarządczych.
  • Prezentacja indywidualnych planów wdrożeniowych.
 15. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Informacje o prelegentach:

Maciej Leszczyński Trener biznesu i rozwoju osobistego. Praktyk z trzynastoletnim doświadczeniem w obsłudze Klienta, sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu. Zna z autopsji zarówno specyfikę prowadzenia biznesowych rozmów negocjacyjnych, jak również wymagania stojące przed skutecznym doradcą bezpośrednim. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu zarządzania grupami obsługi i sprzedaży. Autor, konsultant i trener przy realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla Kluczowych Klientów. Dyplomowany absolwent: Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im L.Koźmińskiego w Warszawie, Dwustopniowej, rocznej Szkoły Trenerów Biznesu ,,Trop” działającej pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego Metodą Tippinga, Szkolenia akredytacyjnego dla Trenerów Insights Discovery. Podczas ostatnich trzynastu lat pracy, jako trener konsultant współpracował przy kilkudniowych, jak również kilkumiesięcznych projektach szkoleniowo-doradczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych