Możliwość wsparcia dla projektów rewitalizacyjnych oraz Przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 NETTO
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
... programy rewitalizacji będą przygotowywane i uchwalane przez samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami). W perspektywie 2014-2020 rewitalizacja jest ważnym obszarem wsparcia, pod warunkiem jej kompleksowego podejścia i zintegrowanego charakteru.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania Programów Rewitalizacji oraz pozyskiwania funduszy unijnych na rewitalizację.

Odbiorcy szkolenia
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces przygotowania Programów Rewitalizacji dla obszarów kryzysowych na terenie swojego miasta/gminy, ale również do partnerów społecznych i organizacji wpisujących się w dany program.

Po szkoleniu...
Będziesz znał zasady umożliwiające skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie na rewitalizacji i z łatwością unikniesz błędów i nieprawidłowości popełnianych przez programujących rewitalizacje w jednostce.

Program szkolenia

Program
Moduł I
Podstawowe informacje dotyczące rewitalizacji obszarów kryzysowych – główne pojęcia, definicje, polityki i wytyczne:

Podstawowe dokumentu określające kierunek rewitalizacji obszarów kryzysowych w UE oraz krajowe
Definicje rewitalizacji i przykłady obszarów rewitalizowanych
Krajowa Polityka Miejska
Najważniejsze zapisy ustawy o rewitalizacji i Narodowego Programu Rewitalizacji
Podstawowe informacje o perspektywie 2014-2020 w kontekście zadań związanych rewitalizacją
Nowe programy rewitalizacji a strategie rozwoju miasta

Moduł II
Rewitalizacja w Programach Operacyjnych: krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz w ramach programów krajowych

Środki na rewitalizację w programach operacyjnych regionalnych i krajowych
Wymogi Unii Europejskiej dotyczące właściwego przygotowania dokumentacji projektowej
Rewitalizacja w nowych instrumentach rozwoju terytorialnego (ZIT i Rozwój nakierowany na lokalną społeczność)
Instrumenty zwrotne - Jessica

Moduł III
Podstawy przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Przykładowy zakres Programu
Wytyczanie obszaru do rewitalizacji – delimitacja obszarów kryzysowych – kryteria i wskaźniki
Przykłady delimitacji obszarów kryzysowych oraz wskaźników kryzysowości obszarów

Moduł IV
Proces przygotowania Zintegrowanych Programów Rewitalizacji

Identyfikacja i analiza problemów rewitalizacji
Identyfikacja celów rewitalizacji
Identyfikacja projektów rewitalizacji
Procedura aplikacyjna dla projektów rewitalizacji

Moduł V
Partycypacyjny model Programów Rewitalizacji - aktorzy, którzy powinni być zaangażowani w przygotowanie Programu Rewitalizacji oraz przebieg procesu partycypacji

Model partycypacyjny rewitalizacji
Różne wymiary partycypacji społecznej
Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji
Konsultacje i nie tylko
Komitety monitorujące oraz inne ciała partnerskie

Czas trwania

1 DZIEŃ

Prelegenci

Beata Bujak – Szwaczka - absolwentka:
• Wydziału Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
• Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Kierunku: Ewaluacja Projektów
• Wyższej Szkoły Europejskiej
im Ks. J. Tischnera kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzania Projektami
z wykorzystaniem technik IPMI.
Od 1998 roku ekspert w zakresie Rozwoju Lokalnego i Regionalnego oraz Unii Europejskiej, a także kształtowania polityki rozwoju. Od roku 2006 ekspert współpracujący z Urzędem Miasta st. Warszawy w obszarze rewitalizacji, przygotowujący Lokalny Program Rewitalizacji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 maj 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
N
4
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!