Szkolenie: MPR. Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mpr-master-planning---planowanie-sop-i-mps-68557

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie tego szkolenia skupimy się przede wszystkim na trzech podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:

na obszarze prognozowania popytu na usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
na obszarze planowania sprzedaży i operacji (SOP – Sales and Operations Plannning),
na obszarze planowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Planning).
Szkolenie, jak zawsze, odnosi się do standardów organizacji APICS określających kurs CPIM (Certified in Production and Inventory Management), którego integralną częścią jest MPR. Jednakże, właśnie projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie, w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów, skłania nas do zaakcentowania zwłaszcza ćwiczeniowej strony szkolenia. Jego podstawą są nie tyle rozważania teoretyczne, które stanowią tutaj raczej tło problemu, co działanie na opracowanych modelach, pozwalających w trakcie symulacji przykładowych rozwiązań, na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jej pożądanej jakości.

Szkolenie skierowane jest do:

top management, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści

Program szkolenia:

Cele i korzyści:

Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (SOP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania SOP.
Opanowanie umiejętności budowania planu SOP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznes planu.
Poznanie: zasadniczych, dla zdobycia przewagi konkurencyjnej, funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione aby tę przewagę utrzymać.
Opanowanie wybranych metod konsumpcji prognozowanego popytu w ramach planowania MPS.
Główne tematy sesji:

Proces planowania biznesowego
Prognozowanie popytu
Proces planowania dystrybucji
Zarządzanie popytem i obsługą klienta
Proces planowania sprzedaży i produkcji
Tworzenie planu nadrzędnego
Zarządzanie planem nadrzędnym
Kontrola planu i mierzenie realizacji

Informacje o prelegentach:

do uzyskania w burze

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2900 - netto +23 VAT (oferta First Minute - zgłoszenie na 6 tygodni przed szkoleniem, płatność przed szkoleniem)

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku angielskim, obiady i napoje

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze.

Szkolenie, kurs: MPR. Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS