Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ms-access-poziom-podstawowy-71296-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest nauczenie Słuchaczy praktycznego korzystania z rozwiniętego narzędzia do obsługi baz danych. Uczestnicy dowiedzą się, jak dzięki możliwościom MS Access usprawnić swoją pracę i przyspieszyć wykonywane codziennie czynności, a także jak sprawić, by przygotowywane zestawienia były przejrzyste i czytelne dla odbiorcy.

Korzyści dla uczestników
Dzięki szkoleniu użytkownicy będą umieli w praktyce:
• projektować bazę danych,
• optymalnie tworzyć tabele,
• otrzymać czytelne informacje za pomocą kwerend,
• przygotować wygodne formularze do obsługi bazy przez użytkownika,
• przejrzyście prezentować na wydruku zestawienia w raportach.


Metodologia
Szkolenie zaczyna się wprowadzeniem do zasad panujących w świecie baz danych, po czym omówione zagadnienia są ćwiczone w praktyce. W ramach zajęć każdy uczestnik utworzy na swoim komputerze realną bazę danych z poprawnie zaprojektowanymi tabelami, kwerendami formularzami i raportami. Przez zasadniczą część czasu uczestnicy będą wykonywali praktyczne ćwiczenia polegające na projektowaniu obiektów realnej bazy danych oraz ich modyfikacji, dzięki czemu nie tylko utrwalą zdobytą wiedzę, lecz także będą potrafili zastosować ją do własnych potrzeb w codziennej pracy z Accessem.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wstęp do pracy z bazami danych:
• pojęcie bazy danych,
• obiekty pliku bazy danych w MS Access: tabele, kwerendy, formularze, raporty,
• zasady przechowywania danych – pojęcia rekord, pole, klucz podstawowy, redundancja,
• zasady nadawania nazw obiektom.

2. Jak właściwie przechowywać dane czyli praca z tabelami:
• określenie typów danych,
• określenie rozmiarów pól,
• definiowanie masek wprowadzania za pomocą kreatora,
• tworzenie reguł sprawdzania poprawności,
• dobór indeksów,
• określenie klucza podstawowego w tabeli,
• tworzenie relacji pomiędzy tabelami.

3. Wyciąganie informacji z bazy danych czyli tworzenie i obsługa kwerend wybierających:
• dobór tabel i pól do kwerendy,
• określanie formatu pól,
• tworzenie wyrażeń obliczeniowych w kwerendach,
• rola sprzężeń pomiędzy tabelami.

4. Wygodny dostęp do danych dla użytkownika czyli praca z formularzami:
• zasady tworzenia formularzy i wiązania ich z tabelami,
• tworzenie formantów – pola tekstowe, etykiety, przyciski poleceń, pola kombi,
• rozmieszczanie i formatowanie formantów na formularzach,
• wybrane właściwości formularzy i ich elementów (formantów, sekcji),
• sortowanie i filtrowanie rekordów,
• wyszukiwanie danych.

5. Jak to wydrukować czyli praca z raportami:
• tworzenie raportu opartego na wybranej tabeli lub kwerendzie,
• rola poszczególnych sekcji raportu,
• formatowanie formantów w raporcie,
• sortowanie danych w raporcie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1050 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: MS Access - poziom podstawowy