Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ms-excel-power-point-niezbednymi-narzedziami-w-pracy-handlowca-22470-id382

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkoleń: wzrost kompetencji, kwalifikacji oraz aktualizacja umiejętności zawodowych pracowników zatrudnionych w działach sprzedaży.

Projekt „TWÓJ PRZEPIS NA SUKCES W SPRZEDAŻY” realizowany jest przez firmę Global Business Center, w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Szkolenia realizowane w ramach projektu stanowią kompleksowy program, który pozwoli wypracować efektywne metody i strategie pracy, a w konsekwencji osiągnąć pozytywne wyniki i sukces w działalności handlowo-usługowej. Uczestnicy mogą brać udział w pojedynczych zajęciach lub w całej edycji szkoleń.

Projekt zakłada realizację trzech edycji, w każdej z nich przeprowadzonych zostanie dziesięć 2-dniowych szkoleń zgodnie z HARMONOGRAMEM.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach:

Dla Uczestnika ..

* Wzrost kompetencji, kwalifikacji oraz aktualizacja umiejętności zawodowych
w obszarze działań sprzedażowych
* Certyfikat poświadczony przez Uczelnię Warszawską im. M. Skłodowskiej-Curie
* Materiały szkoleniowe, przydatne
w dalszej pracy zawodowej


Dla Przedsiębiorstwa ..

* Dofinansowanie szkoleń w 70% - 80%
* Podniesienie efektywności pracy działów sprzedaży
* Aktualizacja wiedzy wśród pracowników, zgodna z wymaganiami rynku
* Integracja celów pracodawcy z celami pracowników
* Zwiększenie zaangażowania i motywacji
* Poprawa komunikacji wewnętrznej

kontakt:
tel.: (22) 830 05 91
email: szkolenia@efs.globalbc.pl

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestników: Szkolenie realizowane w ramach projektu skierowane jest do pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego. Osób w wieku 45+, z wykształceniem, co najwyżej średnim, pracujących w obszarze realizacji działań sprzedażowych.

Cena za udział w jednym szkoleniu wynosi:
- Średnie przedsiębiorstwa – 252,36 PLN – 70% dofinansowania
- Mikro i małe przedsiębiorstwa – 252,36 PLN – 80% dofinansowania

Program szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:


PIERWSZY DZIEŃ

1. MOJA PIERWSZA PREZENTACJA – „WYKRES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W FIRMIE”
- Tworzenie slajdu z pustego szablonu; dodawanie autokształtów do slajdu; wstawianie pola tekstowego do autokształtu; formatowanie autokształtów i tła slajdu
- Łączenie elementów za pomocą strzałek i łączników; ustawianie animacji dla elementów slajdu; ustawianie kolejności animacji elementów slajdu; różne sposoby zapisu prezentacji
2. PREZENTACJA – JAK NIE POPAŚĆ W RUTYNĘ
- Schemat działania prezentacji; duplikowanie slajdu; ustawienia akcji dla elementów slajdu; stosowanie przejść pomiędzy slajdami
3. WSTAWIAMY TABELE I WYKRESY DO POWER POINTA
- Dodawanie tabeli przy z wykorzystaniem szablonu; wstawianie tabeli z pliku microsoft® Word; wstawianie tabeli
z pliku microsoft® excel
- Formatowanie komórek tabeli; wstawianie wykresu z wykorzystaniem szablonu; wstawianie wykresu z arkusza microsoft® Excel; modyfikacja opcji wykresu i zmiana typu wykresu
4. MULTIMEDIA W POWERPOINT
- Wstawianie plików „.gif” do slajdu; dodawanie dźwięku do elementów slajdu; umieszczanie filmów na slajdzie; ustawianie opcji odtwarzania filmu


DRUGI DZIEŃ

1. ELEMENTY ANALIZY RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY
- Kalkulacja kosztów zakupu towarów; kalkulacja ceny sprzedaży zakupionego towaru
- Oferty cenowa ze zmiennymi wielkościami rabatów; budżet sprzedaży i kosztów i kontrola jego realizacji; analizy rentowności sprzedaży produktów i projektów
2. WPROWADZONE FUNKCJE EXCEL
- Funkcja ”wyszukaj.pionowo”; funkcja ”wyszukaj.poziomo”; funkcje informacyjne i funkcje adresu; funkcje logiczne
i wprowadzenie do funkcji tablicowych jako alternatywy dla funkcji logicznych – praktyczne zastosowanie
- Wykorzystanie list rozwijanych i innych formantów wbudowanych do obliczania różnych wariantów cenowych
i symulacji rentowności; odwołanie do wartości w innym arkuszu
3. RAPORTY SPRZEDAŻY WEDŁUG: KLIENTÓW, HANDLOWCÓW, PRODUKTÓW, SEGMENTÓW RYNKU, REGIONÓW
- Zasady budowy sprzedażowej bazy danych wg zasady: od zakupu do sprzedaży
- Tabele translacyjne służące do przypisywania zmiennych; tabele przestawne
- Pomiar i wizualizacja efektywności sprzedaży: wykresy „Pareto”, „Box Whisker” oraz statystyki sprzedaży
4. WPROWADZONE FUNKCJE I FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU EXCEL
- Zamiany zmiennych typu „data” na zmienne tekstowe porządkujące okresy raportowania (formuły zagnieżdżone)
- Wartość średnia, min, max, średnia ważona, liczenie ilości danych nienumerycznych, funkcja bieżącej daty
- Suma narastająca; funkcja „jeżeli”, „jeżeli-lub”, „jeżeli-oraz”; tabele przestawne; budowa wykresów oraz zasady konstrukcji wykresów o zmiennych seriach danych (DDS)
- Użycie kwerendy typu „WEB” w celu importu dziennego kursu z zewnętrznej strony internetowej
- Budowa automatycznego numeratora; import obiektów typu „obraz” do arkusza MS Excel; elementy grafiki
5. SZABLONY FAKTURA VAT, FAKTURA ZAGRANICZNA
- Opracowanie szablonu faktury VAT (korekty faktury); opracowanie szablonu faktury zagranicznej; funkcja zamieniająca kwotę cyframi na kwotę słownie (po polsku i po angielsku)
6. WPROWADZONE FUNKCJE I OPERACJE EXCEL
- „Jeżeli-wyszukaj.pionowo”; „suma.jeżeli”; „zaokr.do.całk”, „zaokr.do.parz.”, „zaokr.w.dół”; „fragment.tekstu”;
„jeżeli-fragment.tekstu”, złącz.teksty”; funkcja własna VBA: „AmountSay”, „KwotaSlownie”
EGZAMIN

Informacje o prelegentach:

Metodologia zajęć: Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, mini-wykładów połączonych z ćwiczeniami, analizą przypadków, symulacją realnych sytuacji z pracy w branży handlowo-usługowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 252,36 80% dofinansowania

Cena zawiera:

Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Tak. Cena za udział w jednym szkoleniu wynosi: - Średnie przedsiębiorstwa – 595 PLN – 70% dofinansowania - Mikro i małe przedsiębiorstwa – 425 PLN – 80% dofinansowania

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie i zapłata za szkolenie

Wydarzenie: MS Excel, Power Point - niezbędnymi narzędziami w pracy handlowca