MS Excel – wizualizacja danych

O szkoleniu

Szkolenie Microsoft Excel wizualizacja danych- wyposaży Uczestników w umiejętność czytelnej, przejrzystej i atrakcyjnej formy prezentacji oraz metod wizualizacji danych w MS Excel.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy krok po kroku, będą potrafili dobrać za pomocą arkusza kalkulacyjnego odpowiednie techniki i formy graficznego przedstawienia informacji do potrzeb prezentacji oraz controllingu.

Szkolenie komputerowe Excel dla księgowych obejmuje najważniejsze zagadnienia na styku nauka programu Excel a potrzeby działu księgowości i HR.

Szkolenia prowadzone również w języku ukraińskim.

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem szkolenia Microsoft Excel wizualizacja danych będzie uzyskanie wiedzy na temat: 

 • Zastosowań wykresów  
 • Formatowania warunkowego 
 • Mikrowykresów w tle komórek 
 • Wykresów jako narzędzi stymulacji 
 • Narzędzi przydatnych do budowy paneli interaktywnych 
 • Wykresów przestawnych 
 • Przygotowania modeli danych do prezentacji na mapkach 
 • Wizualizacji danych za pomocą narzędzia Power Map 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, których zadaniem jest tworzenie prezentacji danych i raportów biznesowych – sprawozdawczość, wizualizacja danych.

Polecamy to szkolenie pracownikom wykonującym zadania analityczno-raportowe, szczególnie w aspekcie statystycznym, finansowym, budżetowym – dział księgowości, rachunkowość HR.

Ponadto szkolenie będzie odpowiednie dla każdej osoby chcącej poszerzyć swoje umiejętności w zakresie arkusza kalkulacyjnego.

Program szkolenia

 1. Przegląd zastosowań wykresów
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu
 • Formatowanie elementów wykresu
 • Jak zmieniać wykres domyślny
 • Tworzenie wykresów niestandardowych
 • Tworzenie wykresów opartych na zgrupowanych danych
 1. Formatowanie warunkowe
 • Wyróżnianie wartości spełniających określone założenia
 • Tworzenie rankingów za pomocą pasków danych i skali kolorów
 • Określanie przedziałów wartości za pomocą kolorowych ikon komórek (wybór własnych ikon)
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego i zarządzanie regułami
 • Wykorzystanie formantów i formatowania warunkowego do sporządzania analiz
 1. Mikrowykresy w tle komórek (sparklines – wykresy przebiegu w czasie)
 2. Wykres jako narzędzie symulacji
 • Tworzenie wykresu ruchomego
 • Tworzenie wykresu z możliwością wyboru wyświetlanych serii
 1. Narzędzia przydatne do budowy paneli interaktywnych
 • Funkcje przydatne przy tworzeniu kokpitu menedżerskiego
 • Przygotowanie arkusza do wizualizacji danych
 • Budowa prostego panelu interaktywnego
 1. Wykresy przestawne
 • Tworzenie wykresów opartych na tabeli przestawnej
 • Praca z wykresem przestawnym
 • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do plastycznego prezentowania wyników
 1. Przygotowanie modelu danych do prezentacji na mapach
 2. Wizualizacja danych na mapach za pomocą narzędzia Power Map
 • Praca z wieloma warstwami
 • Nadanie dynamiki poprzez dodawanie wielu „scen” i efektów przejść
 • Dostrajanie ustawień w wykresach i warstwach
 • Filtrowanie danych
 • Niestandardowe mapy
 • Wybór motywu mapy
 • Dodawanie map 2D
 • Etykiety, zdjęcia, adnotacje na punktach danych
 • Wizualizacje na mapach dynamicznych – śledzenie danych zmiennych w czasie
 • Prezentacja danych z wykorzystaniem różnych typów wizualizacji na mapie:
 • Zastosowanie wizualizacji skumulowanej– kolumnowej
 • Wizualizacja kolumnowa – grupowana
 • Tworzenie wizualizacji bąbelkowej
 • Kontur (m.in. tworzenie „wysp ciepła”)
 • Wizualizacja regionalna
 • Eksportowanie sekwencji scen do pliku wideo
 • Wybór ścieżki dźwiękowej
 • Dobór odpowiedniej rozdzielczości
 • Eksportowanie map statycznych

Czas trwania

14 godzin

Prelegenci

Trener szkoleniowiec z wieloletnią praktyką w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie online na platformie TEAMS
Szkolenie online na platformie TEAMS
Dostęp do Internetu.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Rejestracja

Cena standardowa
804
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!