Szkolenie

MS Office dla Asystentek i Office Managerów

O szkoleniu

Szkolenie uczy umiejętnego wykorzystania funkcji najpopularniejszych aplikacji MS Office w celu pełnego zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zastosowania MS Excel w pracy asystentki, tworzenia wzorców dokumentów w MS Word oraz nauczą się profesjonalnie prezentować dane za pomocą MS PowerPoint.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do tworzenia i formatowania różnego rodzaju obliczeń i raportów oraz graficznej prezentacji wyników, funkcji edytora MS Word do tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej. Poprzez naukę tworzenia prezentacji w MS PowerPoint każdy uczestnik szkolenia profesjonalnie zaprezentuje dane oraz stworzy biznesowe pokazy prezentowane podczas spotkań i wystąpień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

• Wydajnie pracować z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym.
• Tworzyć różnego rodzaju pisma, raporty, analizy, obliczeni, bazy, prezentacje oraz inne, niestandardowe dokumenty
• Organizować pracę, optymalnie zarządzać dokumentami.
• Zarządzać danymi, wymieniać dane między aplikacjami.
• Efektywnie wykorzystywać komputer we wspomaganiu przepływu informacji w firmie.
• Dostosować środowisko edytora Word i arkusza Excel do indywidualnych potrzeb.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest dla asystentek, sekretarek, recepcjonistek, Office managerów oraz wszystkich pracowników pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych. 

Od uczestników wymagana jest znajomość zasad użytkowania komputera w tym systemu operacyjnego.

Program szkolenia

MODUŁ I –  EXCEL

1. Wstążki i pasek szybkiego dostępu w Excelu
• Korzystanie ze wstążki
• Minimalizowanie i przywracanie wstążki
• Pasek szybkiego dostępu

2. Wykresy i ich typy
• Wykresy kolumnowe
• Wykresy kołowe
• Wykresy słupkowe

3. Tworzenie wykresów
• Krok 1. Tworzenie podstawowego wykresu
• Krok 2. Zmienianie układu lub stylu wykresu
• Krok 3. Dodawanie i usuwanie tytułów lub etykiet danych
• Krok 4. Pokazywanie i ukrywanie legendy
• Krok 5. Wyświetlanie i ukrywanie osi lub linii siatki na wykresie

4. Formuły
• Co to jest formuła i jej budowa
• Tworzenie prostej formuły przy użyciu stałych i operatorów obliczeń
• Tworzenie formuły za pomocą odwołań do komórek
• Tworzenie formuły przy użyciu funkcji

5. Praca w arkuszu
• Wprowadzanie danych do komórki
• Jak zmienić szerokość kolumny
• Jak włączyć zawijanie tekstu w komórce
• Formatowanie księgowe, liczbowe i dat
• Jak sformatować liczby jako tekst
• Ustawianie określonej szerokości kolumny
• Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)
• Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny
• Ustawianie określonej wysokości wiersza
• Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości
• Operacje na arkuszach
• Zmienianie nazwy arkusza
• Usuwanie arkuszy
• Serie danych

6. Układ strony i drukowanie
• Dodawanie, usuwanie lub przenoszenie podziałów stron
• Zmienianie orientacji strony w widoku układu strony
• Dodawanie lub zmienianie nagłówków i stopek stron w widoku układu strony
• Ustawianie marginesów strony w widoku układu strony
• Wybieranie opcji skalowania w widoku układu strony
• Drukowanie znaku wodnego

7. Funkcje
• Funkcje wyszukiwań i odwołań
• Funkcje logiczne
• Funkcje tekstowe
• Funkcje matematyczne

8. Dodatkowe narzędzia Excela
• Konsolidacja
• Formatowanie warunkowe
• Sortowanie i filtrowanie dużych zbiorów danych

MODUŁ II –  POWERPOINT

9. Tworzenie podstawowej prezentacji
• Poznawanie obszaru roboczego programu PowerPoint
• Nazywanie i zapisywanie prezentacji
• Dodawanie, ponowne rozmieszczanie i usuwanie slajdów
• Stosowanie nowego układu do slajdu
• Kopiowanie slajdu
• Zmienianie kolejności slajdów
• Usuwanie slajdu

10. Dodawanie i formatowanie tekstu
• Formatowanie list punktowanych
• Zmienianie wyglądu tekstu
• Dodawanie notatek prelegenta

11. Stosowanie bardziej odpowiedniego wyglądu do prezentacji
• Stosowanie motywu do prezentacji
• Wzorzec slajdów (typy wzorców, zachowanie wzorca, zmiana nazwy wzorca, zapisywanie wzorca jako motywu)

12. Dodawanie obiektów Clipart, grafiki Smartart i innych obiektów
• Dodawanie obiektu Clipart
• Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę Smartart

13. Przejścia slajdów

14. Drukowanie prezentacji
• Drukowanie slajdów.
• Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych
• Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu
• Tworzenie i drukowanie stron notatek

15. Dodawanie tabeli do slajdu
• Dodawanie tabeli
• Rysowanie tabeli
• Stosowanie lub zmienianie stylu tabeli

16. Animowanie tekstu i obiektów
• Omówienie animowania tekstu i obiektów
• Okienko zadań animacja niestandardowa
• Stosowanie standardowego efektu animacji do tekstu lub obiektu
• Tworzenie niestandardowego efektu animacji i jego stosowanie do tekstu lub obiektu

17. Zmienianie lub usuwanie efektu animacji
• Zmienianie chronometrażu efektu animacji
• Ustawianie opcji czasu rozpoczęcia
• Ustawianie opóźnienia lub innych opcji chronometrażu
• Usuwanie efektu animacji

MODUŁ III –  WORD

18. Najważniejsze porady dotyczące programu Word
• Zapisywanie szablonu w folderze moje szablony
• Wyświetlanie dokumentów i poruszanie się po nich
• Formatowanie tekstu
• Ponowne używanie formatowania
• Wyświetlanie wyróżnienia na ekranie i podczas drukowania
• Zapisywanie często używanych tabel w galerii szybkich tabel
• Edytowanie i recenzowanie dokumentów
• Usuwanie jednoliterowych wyrazów z końca wiersza
• Zmiana wielkości liter

19. Style
• Stosowanie stylu
• Zmienianie stylu

20. Tabele
• Konwertowanie tekstu na tabelę
• Konwertowanie tabeli na tekst
• Formatowanie całej tabeli za pomocą stylów tabeli
• Dodawanie obramowań tabeli
• Usuwanie obramowań dla całej tabeli
• Dodawanie obramowań dla wybranych komórek w tabeli
• Usuwanie obramowań dla wybranych komórek tabeli
• Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki
• Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w dokumencie
• Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny
• Usuwanie komórki, wiersza lub kolumny
• Scalanie lub dzielenie komórek
• Powtarzanie nagłówka tabeli na kolejnych stronach
• Określanie miejsca podziału tabeli

21. Wstawianie nagłówków i stopek
• Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie niezawierającym sekcji
• Wstawianie lub zmienianie nagłówków lub stopek
• Wstawianie jednakowych nagłówków i stopek w całym dokumencie
• Wstawianie tekstu bądź grafiki do nagłówka lub stopki i zapisywanie ich w galerii
• Zmienianie nagłówków lub stopek
• Usuwanie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie
• Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych
• Zmienianie zawartości nagłówka lub stopki
• Usuwanie nagłówków lub stopek
• Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie zawierającym wiele sekcji
• Tworzenie innego nagłówka lub stopki dla części dokumentu
• Stosowanie takich samych nagłówków i stopek we wszystkich sekcjach dokumentu
• Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

22. Sekcje
• Wstawianie podziału sekcji
• Typy podziałów sekcji, jakie można wstawiać
• Zmienianie układu lub formatowania dokumentu
• Usuwanie zmian układu dokumentu

23. Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej
• Listy: jeden poziom lub wiele poziomów
• Tworzenie jednopoziomowej listy punktowanej lub numerowanej
• Pisanie listy punktowanej lub numerowanej
• Jeśli punktory i numeracja nie rozpoczynają się automatycznie
• Dodawanie punktorów lub numeracji do listy
• Zwiększanie odstępów między elementami listy
• Przekształcanie listy jednopoziomowej w listę wielopoziomową
• Wybieranie stylu listy wielopoziomowej z galerii

24. Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów
• Konfigurowanie dokumentu głównego
• Wznawianie tworzenia korespondencji seryjnej
• Łączenie dokumentu ze źródłem danych
• Modyfikowanie listy adresatów lub elementów
• Dodawanie do dokumentu symboli zastępczych, zwanych polami korespondencji seryjnej
• Na czym polega scalanie
• Mapowanie pól korespondencji seryjnej do pliku danych
• Wpisywanie treści i dodawanie pól
• Formatowanie scalonych danych
• Wyświetlanie podglądu i zakańczanie korespondencji seryjnej
• Wyświetlanie podglądu wyników scalania

Czas trwania

9:00 – 15:00

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-25 sierpień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-14 lipiec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7-9 czerwiec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-12 maj 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-14 kwiecień 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-17 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-17 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!