Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ms-project-2016-w-harmonogramowaniu-planowanie-zadan-dzialan-operacji-i-przedsiewziec-30569-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
24-25 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****

Korzyści dla uczestników:
• warsztatowe, szczegółowe poznanie MS Project,
• oszczędność czasu pracy i poprawienie jakości uzyskiwanych danych planistycznych,
• wsparcie komunikacji w firmie poprzez brak powielania danych,
• promocja standaryzacji działań,
• możliwość użycia wiedzy na projektach inwestycyjnych, sprzedażnych np. wdrożenie nowego produktu, przeniesienie linii produkcyjnej, budowa magazynu, instalacje systemów ERP – WMS, rozwijanie usprawnień KAIZEN, reorganizacje, rozwój łańcucha dostaw itd.

Szkolenie skierowane jest do:

• kierownicy projektów,
• liderzy wdrażania zmian,
• grupy KAIZEN,
• członkowie zespołów projektowych,
• kierownictwo wyższego szczebla,
• szefowie biur projektów – PMO (Project Management Office).

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie do pracy:
• szybka i bezstresowa weryfikacja aktualnej wiedzy grupy o MS Project 2016,
• określenie dodatkowych życzeń uczestników.

2. Zapoznanie się z programem MS Project:
• ekran programu, ikony, polecenia, proste przykłady – manipulowanie interfejsem.

3. Definiowanie projektu:
• określenie celu przedsięwzięcia, założenie nowego projektu, określenie kierunku harmonogramowania, analiza zalet i ograniczeń przyjętego kierunku harmonogramowania,
• określenie wartości domyślnych dla planu przedsięwzięcia (typ zadań, definiowanie jednostek),
• konsekwencje przyjmowania różnych układów wartości domyślnych dla późniejszej realizacji projektu.

4. Definiowanie danych podstawowych:
• definiowanie/skopiowanie kalendarza projektu,
• identyfikacja zasobów - sezonowość, kategorie zaszeregowania, modyfikacje kalendarza dla zasobów i dla zadań,
• hierarchia i interakcja między kalendarzami. Zarządzanie priorytetami projektów.

5. Planowanie przedsięwzięcia:
• zbudowanie struktury podziału prac – WBS,
• wprowadzenie zadań wraz ze zdefiniowanym priorytetem. Interakcja priorytetów zadań i projektów. Terminy ostateczne dla zadań,
• przydzielanie zasobów (przydzielanie procentowe, jak i w oparciu o manualnie podawane roboczogodziny),
• wybór kategorii zaszeregowania na zadaniach. Przydzielenie kosztów stałych do zadań. Kalkulacje łącznych kosztów, jak i dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych w projekcie,
• bilansowanie obciążenia zasobów – metody manualne i automatyczna. Zachowanie planu bazowego – budżetu projektu, jak i planów pośrednich. Wykorzystywanie kolumn niestandardowych dla rozszerzenia zakresu przechowywanych informacji.

Dzień II
1. Realizacja i kontrola projektu:
• kontrola realizacji projektu. Bilansowanie obciążenia zasobów w trakcie realizacji,
• raportowanie zaawansowania realizacji prac w oparciu o raportowanie procentowe, jak i manualne wykonanych roboczogodzin,
• różne metody raportowania efektywności realizacji prac,
• podział projektu i przenoszenie fragmentów sieci na najbliższe dostępne terminy.

2. Praca w grupie projektowej:
• praca na wielu projektach jednocześnie,
• dostosowanie interfejsu do wymogów informacyjnych dla pracy na wielu projektach Zagnieżdżanie projektów,
• kalkulacja ścieżek krytycznych dla indywidualnych jak i połączonych projektów,
• omówienie możliwość pracy w sieci wraz z zaletami, jak i aspektami technicznymi takiej organizacji pracy.

3. Dostarczanie informacji zarządczej dla projektu:
• analiza wartość uzyskanej - Earned Value,
• raportowanie z projektu – własne raporty. Definiowanie własnych kolumn wyliczających wskaźniki finansowe. Analiza ryzyka w projekcie – obliczenia. Wykorzystywanie ikonografii dla sygnalizowania przekroczenia zadanej wartość wskaźnika,
• tworzenie list wyboru dla predefiniowanych kolumn,
• wykresy graficzne – eksport danych do excel’a.

4. Symulacja cyklu życia projektu:
• szybkie przejście przez etapy definiowania, planowania i realizacji indywidualnego mini-projektu obranego przez każdego z uczestników – w zależności o życzenia grupy i zapasu czasu pozostałego w szkoleniu.

5. Podsumowanie zajęć:
• omówienie zdobytych doświadczeń, dobrych praktyk na egzamin,
• sesja ocen.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: MS Project 2016 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć