Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mspreg-foundation-szkolenie-akredytowane-71298-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cele szkolenia
Czym jest zarządzanie programami? Czym program różni się od projektu? Wydaje się, że te dwa obszary ładu: program i projekt, są bardzo często mylone a co gorsza próbuje się zastosować podejście projektowe tam gdzie konieczne jest traktowanie przedsięwzięcia jako program. Nasze akredytowane szkolenie MSP® Foundation wyjaśni uczestnikom wszystkie różnice, że z pewnością rozpoznają czy zamiar przed którym stoją jest programem czy projektem. Uczestnicy poznają Królewską metodykę zarządzania programem, dzięki czemu będą potrafili poprawnie zidentyfikować wszystkie składniki potrzebne do wykonania skutecznego programu. Zdobyta wiedza umożliwi zmierzenie się z międzynarodowym egzaminem i uzyskanie certyfikatu MSP® Foundation.

MSP® jest elastyczną metodyką, którą można stosować dla każdego programu, niezależnie od stopnia skomplikowania i dziedziny, która podlega zmianie transformacyjnej. Elastyczna rama MSP bazuje na trzech głównych składnikach:
• Pryncypia, które są wiodącymi ogólnymi nakazami jakie należy przestrzegać przy prowadzaniu programu;
• Tematy – są wskazanymi obszarami zarządzania, które muszą być właściwie reprezentowane w zarządzaniu programem aby doprowadzić go do sukcesu;
• Przebieg transformacji – de facto proces wyznaczający cykl życia programu, od zarysowanej koncepcji do dostarczenia nowych potencjałów, rezultatów i korzyści.
Warto zwrócić uwagę, że MSP® daje szczegółowe wskazania co do zbudowania struktury organizacyjnej programu (role i odpowiedzialności) a także nakreśla sposób interfejsu/współpracy pomiędzy programem i jego projektami. MSP® proponuje także zestaw informacji, które mogą przybrać postać dokumentów używanych w zarządzaniu programem.

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu MSP® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne. Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 800 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Korzyści dla uczestników
• możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – MSP® Foundation,
• Uczestnicy zapoznawani są zarówno z polską jaki i angielską terminologią fachową,
• Pełne zapoznanie się z anatomią programy,
• Praktyczne wskazówki zastosowania w organizacjach,
• Profesjonalna koncepcja szkolenia,
• Moduły slajdowe podsumowywane przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi,
• Możliwość uzyskania slajdów szkolenia w formacie PDF,
• Dodatkowy autorski zestaw pytań egzaminacyjnych,
• Praktyczne ćwiczenia na atrakcyjnym scenariuszu.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do MSP:
• Sprawy administracyjne,
• Ćwiczenie wbudowane: Przedstawienie się,
• Ład zmiany biznesowej,
• Projekt, program, portfel,
• Dyskusje: Czy to był/będzie program?

2. Przegląd MSP:
• Model MSP,
• Pryncypia MSP,
• Tematy MSP,
• Przebieg transformacji MSP,
• Informacja programu,
• Role i odpowiedzialności ładu.

3. Organizacja programu:
• Cechy charakterystyczne organizacji programu,
• Przywództwo programu,
• Struktura programu,
• Kluczowe role ładu,
• Dodatkowe role ładu,
• Organizacja programu w przebiegu transformacji,
• Organizacja programu i główne role,
• Ćwiczenie 03-1: Role organizacji programu,

4. Przywództwo i angażowanie interesariuszy:
• Interesariusze i charakter ich zaangażowanie,
• Przywództwo i zarządzanie,
• Znaczenie angażowania interesariuszy,
• Cykl angażowania interesariuszy,
• Przywództwo i angażowanie interesariuszy w przebiegu transformacji,
• Przywództwo i angażowanie interesariuszy oraz główne role,
• Ćwiczenie 04-1: Interesariusze.

5. Identyfikowanie Programu:
• Czynnik uruchamiający Identyfikowanie Programu,
• Działania Identyfikowania Programu,
• Główne dokumenty,
• Role i odpowiedzialności w Identyfikowaniu Programu,
• Ćwiczenie 05-1: Identyfikowanie Programu.

6. Wizja:
• Co to jest wizja,
• Co to jest deklaracja wizji,
• Dobra deklaracja wizji,
• Wizja w przebiegu transformacji,
• Wizja i główne role,
• Ćwiczenie 06-1: Deklaracja wizji.
Praca domowa: Ćwiczenie 06-2: Deklaracja wizji E-Elandii. Przykładowe egzaminy MSP®Foundation.

Dzień II

1. Uzasadnienie biznesowe:
• Dlaczego uzasadnienie biznesowe jest potrzebne,
• Zawartość uzasadnienia biznesowego,
• Geneza uzasadnienia biznesowego programu,
• Zarządzanie i przeglądanie uzasadnienia biznesowego,
• Uzasadnienie biznesowe w przebiegu transformacji,
• Uzasadnienie biznesowe i główne role,
• Ćwiczenie 07-1: Uzasadnienie biznesowe.

2. Zarządzanie korzyściami:
• Korzyści i niekorzyści,
• Strategiczny kontekst zarządzania korzyściami,
• Interfejsy zarządzania korzyściami,
• Cykl zarządzania korzyściami,
• Zarządzanie korzyściami w przebiegu transformacji,
• Zarządzanie korzyściami i główne role,
• Ćwiczenie 08-1: Korzyści.

3. Projektowanie i dostarczanie modelu docelowego:
• Wizja, model docelowy, dossier projektów i plan projektu,
• Koncepcja modelu docelowego,
• Model POTI,
• Model docelowy, wyniki i rezultaty,
• Projektowanie i dostarczanie modelu docelowego w przebiegu transformacji,
• Projektowanie i dostarczanie modelu docelowego oraz główne role,
• Ćwiczenie 09-1: Model docelowy.

4. Definiowanie Programu:
• Kluczowe informacje wejściowe dla Definiowania Programu,
• Działania Definiowania Programu,
• Kluczowe dokumenty Definiowania Programu,
• Role i odpowiedzialności w Definiowaniu Programu.

5. Planowanie i kontrola:
• Planowanie programu,
• Plan programu,
• Kontrola programu,
• Harmonogramowanie,
• Planowanie przejść,
• Planowanie i kontrola w przebiegu transformacji,
• Planowanie i kontrola oraz główne role.

6. Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami:
• Definicja ryzyka i zagadnienia,
• Źródła ryzyk i zagadnień,
• Perspektywy zarządzania ryzykami i zagadnieniami,
• Strategia zarządzania ryzykami i rejestr ryzyk,
• Ramy zarządzania ryzykiem,
• Strategia zarządzania zagadnieniami i rejestr zagadnień,
• Kontrola zmian i zarządzanie konfiguracją,
• Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami w przebiegu transformacji,
• Zarządzanie ryzykami i zagadnieniami oraz główne role,
• Ćwiczenie 12-1: Ryzyka i zagadnienia,
• Praca domowa: Przykładowe egzaminy MSP Foundation.

Dzień III

1. Zarządzanie jakością i nadzorem:
• Definicja jakości i nadzoru,
• Jakość i pryncypia,
• Zakres jakości programu,
• Pryncypia i techniki zarządzania nadzorem,
• Strategia jakości i nadzoru,
• Plan jakości i nadzoru,
• Zarządzanie jakością i nadzorem w przebiegu transformacji,
• Zarządzanie jakością i nadzorem oraz główne role.

2. Zarządzanie Transzami:
• Przeznaczenie Zarządzania Transzami,
• Działania Zarządzania Transzami,
• Role i odpowiedzialności w Zarządzaniu Transzami.

3. Dostarczanie Potencjału:
• Przeznaczenie Dostarczania Potencjału,
• Działania Dostarczania Potencjału,
• Role i odpowiedzialności w Dostarczaniu Potencjału.

4. Realizowanie Korzyści:
• Przeznaczenie Realizowania Korzyści,
• Działania Realizowania Korzyści,
• Role i odpowiedzialności w Realizowaniu Korzyści.

5. Zamykanie Programu:
• Przeznaczenie Zamykania Programu,
• Działania Zamykania Programu,
• Role i odpowiedzialności w Zamykaniu Programu,
• Ćwiczenie 17-1: Zamykanie Programu.

6. Podsumowanie szkolenia.

Egzamin MSP Foundation
Wstępne działania administracyjne - 25 minut
Egzamin - 60 minut (+ ew. dodatkowe 15 minut dla osób uprawnionych)
Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: MSP® Foundation - szkolenie akredytowane