Szkolenie

Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów

O szkoleniu

"Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów" przygotowuje do kreatywnego budowania rozwiązań problemów w oparciu o znajomość celów budujących współpracę, umiejętność diagnozowania problemu i konfliktu, kooperację, wdrażanie rozwiązań.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • buduje współprace w oparciu o właściwe cele,
 • diagnozuje trudność: problem czy konflikt,
 • diagnozuje własny styl radzenia sobie w sytuacjach sporu,
 • stosuje zasady analitycznego myślenia,
 • rozwija umiejętności analityczne,
 • nazywa problem,
 • raportuje stopień natężenia problemu,
 • ustala reguły działania,
 • poszukuje i wybiera rozwiązania,
 • tworzy plan, harmonogram dzialania,
 • wdraża ustalenia,
 • nadzoruje efektywność planu,
 • dobiera odpowiednią technikę do rozwiązania problemu,
 • wdraża rozwiązania .
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności analityczne - definiowanie problematycznego obszaru, praca z informacjami, zbieranie danych, wybór istotnych informacji, ich analiza i ocena oraz poznać praktyczne sposoby rozwiązywania problemów.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Rozwiązywanie problemów - czyli jak osiągać cele budując współpracę

 • etapy rozwiązywania problemu – wg schematu ZAPD i PDCA,
 • przepływ informacji jako podstawa harmonijnej współpracy,
 • komunikacja i współpraca w sytuacji awarii – podstawowe zasady,
 •  test i samoocena w obszarze ZAPD.

MODUŁ II

Co dzieje się z ludźmi, gdy pojawiają się trudności - umiejętność diagnozowania problem czy konflikt?

 • style reakcji na konflikt (podstawowe sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej),
 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • diagnozowanie własnego stylu radzenia sobie w sytuacji sporu,
 • zachowania o charakterze uległości i ich następstwa,
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – odmowa, krytyka, złość, inne trudne emocje,
 • ćwiczenie w obszarze konstruktywnych sposobów zachowania w sytuacji problemowej,
 • kooperacja jako najbardziej trwały sposób rozwiązywania konfliktów.

MODUŁ III

Umiejętności analityczne

 • myślenie analityczne - podstawowe zasady,
 • najczęstsze błędy i bariery w myśleniu analitycznym; błędy
  w rozumowaniu i osądzie,
 • etapy rozwiązywania problemu; wykorzystanie myślenia analitycznego w rozwiązywaniu problemów; definiowanie problematycznego obszaru; praca z informacjami; zbieranie informacji; wybór istotnych informacji, ich analiza i ocena,
 • w jaki sposób rozwijać umiejętności analityczne?

MODUŁ IV

Etapy rozwiązywania problemu – w stronę kooperacji 

 • nazwanie lub narysowanie problemu,
 • arkusze, diagramy natężenia występowania problemu,
 • ustalenie reguł działania,
 • poszukiwanie i wybór rozwiązań,
 • harmonogram działania – plany, wykresy,
 • wdrażanie ustaleń,
 • sprawdzenie efektywności.

MODUŁ V

Kreatywność w budowaniu rozwiązań problemów - przegląd technik

 • burza mózgów
 • analiza SWOT,
 • partycypacja w podejmowaniu decyzji,
 • technika przeciwnych reakcji,
 • diagram Ishikawy,
 • „6 x dlaczego?”
 • kruszenie obiektu,
 • PMI,
 • budowanie eksperymentów.

MODUŁ VI

Wdrożenie rozwiązań

 • arkusz analizy kosztów i potencjalnych korzyści,
 • określenie zagrożeń i wsparcia przy wdrażaniu rozwiązania,
 • etap wdrożenia rozwiązań i kontroli ich skuteczności,
 • cykl Deminga – praktyczne podejście do tematu zapewnienia trwałości rozwiązań,
 • plan działania i odpowiedzialności.

MODUŁ VII

Część superwizyjna – radzenie sobie z codziennymi sytuacjami trudnymi/problemowymi

 • analiza konkretnych sytuacji problemowych pojawiających się
  w codziennej pracy,
 • przyczyny powstawania trudności w czasie rozwiązywania problemu (niesłuchanie, nadmierna koncentracja na sobie i własnych emocjach, niejasne formułowanie problemu, przedwczesne poszukiwanie rozwiązań, brak analizy błędów, niewypracowanie zasad, brak podsumowania i ustaleń końcowych),
 • problemy pojawiające się w kontaktach z trudnymi współpracownikami,
 • ćwiczenia i symulacje z użyciem kamery i analizą nagranych materiałów - poszukiwanie rozwiązań.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Cytat

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie i kiedy

Poznań 28-29 marzec 2022
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Zapisz się

OPEN
1440 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!