Nadzór korporacyjny w Polsce - najnowsze regulacje

O szkoleniu

W następstwie drugiej fali kryzysu, który związany jest głównie ze strefą euro i finansami publicznymi, występuje obecnie niebezpieczeństwo istotnego spowolnienia gospodarczego w Polsce, które może spowodować niewypłacalność wielu spółek. Oczekuje się, że część z tych problemów będzie następstwem słabego nadzoru korporacyjnego, czego przykładem – w przeszłości – był problem opcji walutowych w wielu spółkach. Z tego powodu, obecnie coraz większą wagę należy przywiązywać do aktualnego stanu nadzoru korporacyjnego w spółkach.

W związku z tym w trakcie seminarium omówione zostaną podstawowe przykłady problemów występujących w nadzorze korporacyjnym w Polsce, które zostaną poparte praktycznymi przykładami z życia gospodarczego. Wysoki poziom nadzoru korporacyjny może nie tylko ochronić spółkę, ale także przyczynić się do wzrostu jej wartości poprzez dobrego ukształtowanie systemu motywacyjnego, czy też struktury akcjonariatu.

Seminarium „Nadzór korporacyjny w Polsce” odpowiada na wyzwania współczesnego otoczenia ekonomicznego, które wymaga obecnie bardzo dobrego zrozumienia czynników wpływających na działalność organów w spółkach, a także ich ocenę.

Dowiecie się Państwo ponadto:

* ­jak kształtować strukturę zarządów i rad nadzorczych?
* ­jakie systemy motywacyjne przyczyniają się do wzrostu wartości spółki?
* ­jakie prawne zagrożenia występują obecnie na rynku?
* jak chronić się przed wrogimi przejęciami i jakie są tego skutki?
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. NADZÓR KORPORACYJNY W POLSCE
2. KIEDY RADY NADZORCZE DZIAŁAJĄ JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO?
3. SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA ZARZĄDU
4. AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE


DRUGI DZIEŃ

1. AKWIZYCJE I PRZEJĘCIA JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSCE
2. WROGIE PRZEJĘCIA JAKO CZYNNIK DYSCYPLINUJĄCY MENEDŻERÓW
Studia przypadków
3. FUZJE I PRZEJĘCIA – ASPEKTY PRAWNE
Studia przypadków
4. INWESTORZY – AKTYWIŚCI A WYNIKI SPÓŁEK

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Seminarium prowadzone będzie na bazie licznych przykładów pochodzących z praktyki gospodarczej, omawianych przez zespół ekspertów posiadających duże doświadczenie w obszarze nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych, rodzinnych, a także instytucjach publicznych:

DR OSKAR KOWALEWSKI - Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Gospodarki Światowej, a wcześniej Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2005 roku stowarzyszony ekonomista w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. W latach 2004–2005 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Wharton School, gdzie ponownie przebywał w latach 2009–2011 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. W przeszłości odbywał także staże zagraniczne i wykładał na IESEG School of Management w Lille, Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, oraz na Uniwersytecie w Osnabrück. Od 2010 r. aktywnie prowadzi badania nad nadzorem właścicielskim w ramach współtworzonego przez niego Polskiego Instytutu. Nadzoru Korporacyjnego (PINK), których wynikiem jest między innymi pierwsza ocena wszystkich krajowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów, bankowości i nadzoru korporacyjnego, w tym w takich czasopismach, jak Bank i Kredyt, Banking and Finance Review, Contemporary Economics, Emerging Markets Review, Family Business Review, International Finance, Journal for East European Management Studies, Master of Busineess Administration, Oxford Review of Economic Policy, czy też Post-Communist Economies.

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI - Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, w tym przyjaznych i wrogich przejęć spółek (a także obrony przed wrogimi przejęciami), często angażuje się w rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a także staje na czele projektów akwizycyjnych oraz restrukturyzacyjnych; arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowej (ICC) w Paryżu; posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek kapitałowych (którym także przewodniczył); członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów i jest wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów; redaktor oraz główny autor praktycznego podręcznika „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (C.H. Beck, Warszawa 2005 r.); współautor komentarza do prawa bankowego pod. red. F. Zolla (Zakamycze, Kraków 2005 r.); autor monografii pt. „Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych” (C.H. Beck, Warszawa 2010 r.); redaktor naukowy oraz współautor praktycznego podręcznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 - 2009” (OIRP, Warszawa 2010 r.); autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach „Prawo Bankowe”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”.

DR MARIUSZ JAN RADŁO - Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem uniwersyteckim oraz w sektorrze prywatnym i publicznym. Jest doktorem nauk ekonomicznych (SGH, 2003) oraz absolwentem ekonomii (UMCS, 1998) i politologii (UMCS, 1999), a także podyplomowych studiów w zakresie integracji europejskiej (1998-1999, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale D'Administration). Od 2009 jest partnerem zarządzającym w spółce analityczno-konsultingowej SEENDICO Doradcy. Od 2004 roku jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której prowadzi wykłady na studiach anglojęzycznych w zakresie międzynarodowych fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz strategii biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także wykładowcą - jako visiting professor - w Aarhus School of Business w Danii (w 2009 r. i 2010 r.) oraz Wirtschaftsuniversität Wien w Austrii (w 2011 r.). W latach 2004-2007 był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), w którym zajmował się badaniami i doradztwem w zakresie reform makroekonomicznych i sektorowych w Polsce. Przed rokiem 2004 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych dotyczących polityki ekonomicznej, doradztwa strategicznego, a także zagadnień makroekonomicznych i sektorowych. Obecnie realizuje projekty badawcze i konsultingowe w zakresie rozwoju środkowoeuropejskich korporacji międzynarodowych oraz offshoringu procesów biznesowych.

KRZYSZTOF WRÓBEL - Radca prawny, LL.M., Partner w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy . Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek i prawie nieruchomości. Uczestnik wielu postępowań w zakresie połączeń i przejęć (M&A) oraz przekształceń spółek. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”. Wykładowca na wielu seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu, jak również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Uczestnik w pracach legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa spółek.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
1 780
Cena zawiera:
  • za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu
Zapisz się

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie na szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!