Szkolenie

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - organizacja i formy kontroli

O szkoleniu

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się m.in.:
* w jaki sposób egzekwować prawa własnościowe w relacji pomiędzy akcjonariuszami i ich formalnymi przedstawicielami a zarządem
* jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy poszczególnymi organami spółki
* jakie są funkcje i kompetencje poszczególnych organów spółek
* jakie ma uprawnienia Zarząd, a jakie Rada Nadzorcza
* jaka odpowiedzialność ciąży na Członkach Zarządu
* jakie relacje formalno-prawne łączą Zarząd i Radę Nadzorczą
* jak wygląda współpraca i jakie są sposoby sprawowania kontroli nad spółką
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* wyższej i średniej kadry menedżerskiej
* członków zarządów
* osób zasiadających w Radach Nadzorczych
* wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką

Program szkolenia

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów, dotyczących funkcjonowania zarządu w spółce
* indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* omówienie tematyczne wspomagane prezentacją multimedialną
* mała liczebność grupy (do 12 osób)


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
* ELEMENTY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
- zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółek
- obowiązki informacyjne spółek, dostęp do informacji
- warunki zwołania zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy/wspólników
- zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

* ROLA I ORGANIZACJA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
- definiowanie celów polityki właścicielskiej
- charakterystyka grup interesów we współczesnym przedsiębiorstwie
- znaczenie struktury własności w procesie nadzoru
- zewnętrzne mechanizmy nadzoru właścicielskiego (struktura finansowania, wrogie przejęcia)
- wewnętrzne mechanizmy nadzoru właścicielskiego (organy spółki i kontrola wewnętrzna)
- monitorowanie i mierzenie efektów nadzoru korporacyjnego

* ZARZĄD
- skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu
- mandat i kadencja Członków Zarządu (formy i zasady zatrudniania)
- zasady organizacji posiedzeń Zarządu (zasady zwoływania zebrań)
- prawa i obowiązki Członków Zarządu
- zasady podejmowania decyzji i ich dokumentowanie przez Zarząd
- gdy Zarząd jest jednoosobowy
- gdy Zarząd jest wieloosobowy
- regulaminy funkcjonowania Zarządu jednoosobowego i wieloosobowego
- zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki
- prowadzenie zwykłych spraw Spółki
- gdy Zarząd jest 1-osobowy
- gdy Zarząd jest wieloosobowy
- zakres decyzji wymagających uchwały Zarządu
- przygotowanie dokumentów przez Zarząd na posiedzenie Rady Nadzorczej

* RADA NADZORCZA
- zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej
- kompetencje Członków Rady Nadzorczej, kompetencje Zarządu
- pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru, oraz czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu
- kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej - wzajemne relacje
- zasady obowiązujące przy współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej
- zakres dokumentów, których może oczekiwać od Zarządu, Rada Nadzorcza
- regulamin Rady Nadzorczej
- zapisy w wymienionych regulaminach i ich praktyczne znaczenie

Wzory protokołów z posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

* ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ORGANAMI A WŁAŚCICIELEM
- prawo kontroli przez właściciela
- sądowy wniosek o udzielanie informacji właścicielom
- zgromadzenie wspólników
- zasady zwoływania
- podejmowanie uchwał
- zatwierdzenie pracy zarządu

Sesja pytań - podsumowanie zajęć.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Cytat
Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Gdzie i kiedy

Wrocław 29 - 30 listopada 2012
Centrum szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 13

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 kwietnia 2010
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 kwietnia 2010
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 20 listopada wynosi: 1290,00 zł
1290 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 20 listopada wynosi: 1490,00 zł
1490 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!