Szkolenie: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nadzorowanie-wyposazenia-kontrolno-pomiarowego-24685

Informacje o szkoleniu

 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego


  ID szkolenia: 24685
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY:
  27-28.06.2017
  17-18.08.2017
  27-28.11.2017
  07-08.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wymagania norm ISO 9001 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego. Proces potwierdzenia metrologicznego. Podstawowe procedury w zakresie nadzorowania. Identyfikowanie wyposażenia. Identyfikowalność i prowadzenie zapisów. Wytyczne dotyczące wyposażenia wg ISO 10012: 2004. Wybrane metody ustalania odstępów czasu między potwierdzeniami. Przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów
i systemów pomiarowych. Organizacyjne zagadnienia w nadzorowaniu wyposażenia pomiarowego. Ćwiczenia w zespołach.

Szkolenie skierowane jest do:

• Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
• Pracownicy Izb Pomiarów, Wypożyczalni, Laboratoriów Metrologicznych.
• Pracownicy Działów Jakości, Liderzy i członkowie Zespołów ds. Jakości.
• Pion inżynieryjny w Działach Produkcyjnych.
• Auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
 Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia
pomiarowego.
 Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:
ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:2005).
 Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.
 Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o
zgodności i niezgodności z wymaganiami.
 Proces potwierdzenia metrologicznego.
 Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.
 Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.
 Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia.
 Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.
 Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.
 Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012-1:1998.
Ćwiczenia:
 Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.
 Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.
 Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).
 Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.
 Dobór przyrządów pomiarowych
 Weryfikacja certyfikatu kalibracji
 Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych
 Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją
 Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych
 Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 - PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego