Szkolenie

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

O szkoleniu

Wymagania norm ISO 9001 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego. Proces potwierdzenia metrologicznego. Podstawowe procedury w zakresie nadzorowania. Identyfikowanie wyposażenia. Identyfikowalność i prowadzenie zapisów. Wytyczne dotyczące wyposażenia wg ISO 10012: 2004. Wybrane metody ustalania odstępów czasu między potwierdzeniami. Przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów
i systemów pomiarowych. Organizacyjne zagadnienia w nadzorowaniu wyposażenia pomiarowego. Ćwiczenia w zespołach.
Kto powinien wziąć udział?
• Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
• Pracownicy Izb Pomiarów, Wypożyczalni, Laboratoriów Metrologicznych.
• Pracownicy Działów Jakości, Liderzy i członkowie Zespołów ds. Jakości.
• Pion inżynieryjny w Działach Produkcyjnych.
• Auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia

Program szczegółowy:
 Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia
pomiarowego.
 Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:
ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:2005).
 Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.
 Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o
zgodności i niezgodności z wymaganiami.
 Proces potwierdzenia metrologicznego.
 Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.
 Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.
 Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia.
 Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.
 Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.
 Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012-1:1998.
Ćwiczenia:
 Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.
 Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.
 Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).
 Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.
 Dobór przyrządów pomiarowych
 Weryfikacja certyfikatu kalibracji
 Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych
 Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją
 Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych
 Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 4 lutego - 31 grudnia 2010
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1290 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!