Szkolenie

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

O szkoleniu

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
Przekazanie wiedzy dotyczącej:
• prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,
• przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,
• przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.
 • Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.
 • Interpretować świadectwa wzorcowania.

Uczestnik dowie się:

 • Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.andydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Program szkolenia

1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2. Podstawowe definicje dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Metrologia prawna.
4. Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy ISO/IEC 17025.
5. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
6. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
7. Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
8. Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
9. Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
10. Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.
11. Spójność pomiarowa.
12. Procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
13. Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
14. Omówienie podstawowych wymagań dokumentu EA-4/02 „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”.
15. Przedstawianie wyników wzorcowań wewnętrznych.
16. Świadectwo wzorcowania zgodne z dokumentem DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.
17. Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru. 

 

Ćwiczenia (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych):

 • Określenie na podstawie danych producenta specyfikacji przyrządu pomiarowego.
 • Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowanie schematu potwierdzenia metrologicznego.
 • Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy.
 • Wybór wyposażenia pomiarowego na podstawie postawionych wymagań metrologicznych.
 • Stwierdzanie zgodności/niezgodności na podstawie przedstawionych danych.
 • Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych.
 • Opracowanie schematycznej procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowanie schematycznej procedury wzorcowania wewnętrznego.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

TERMINY:
27-28.06.2017
17-18.08.2017
27-28.11.2017
07-08.12.2017

Prelegenci

Cytat

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Online 16 - 17 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 16 - 17 listopada 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!