Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

O szkoleniu

Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to poznanie celu, zakresu i zasad nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
Przekazanie wiedzy dotyczącej:
• prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,
• przygotowania do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,
• przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.
 • Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.
 • Interpretować świadectwa wzorcowania.

Uczestnik dowie się:

 • Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 • kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.andydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Program szkolenia

1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2. Podstawowe definicje dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Metrologia prawna.
4. Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy  ISO/IEC 17025.
5. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
6. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
7. Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
8. Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
9. Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
10. Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML
D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.
11. Spójność pomiarowa.
12. Procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
13. Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
14. Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru.  

Ćwiczenia (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych):

 • Określenie na podstawie danych producenta specyfikacji przyrządu pomiarowego
 • Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego. 
 • Opracowanie schematu potwierdzenia metrologicznego
 • Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy. 
 • Wybór wyposażenia pomiarowego na podstawie postawionych wymagań metrologicznych
 • Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych
 • Wykorzystania świadectw wzorcowania - interpretacja

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

TERMINY:
27-28.06.2017
17-18.08.2017
27-28.11.2017
07-08.12.2017

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 21-22 luty 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!