Szkolenie: Nadzorowanie wyposażenie kontrolno - pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nadzorowanie-wyposazenie-kontrolno---pomiarowego-w-laboratorium-fizykochemicznym-23252

Informacje o szkoleniu

 • Nadzorowanie wyposażenie kontrolno - pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym


  ID szkolenia: 23252
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Jakość
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  12-13.06.2017
  17-18.07.2017
  04-05.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz normy PN-EN ISO 10012:2004, hierarchia wyposażenia pomiarowego, dobór wyposażenia pomiarowego do określonej metody, podstawowy cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego, harmonogramy nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, ustalanie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi, procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego, wzorcowania wewnętrzne (przykładowa procedura wzorcowania wewnętrznego pehametru metodą elektryczną) - wymagania, spójność pomiarowa, interpretacja świadectwa wzorcowania

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy laboratorium, kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, • pracownicy techniczni oraz kierownicy odpowiedzialni na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, • eksperci techniczni/ auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

Program:
· Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

· Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy

słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.

· Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

· Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące

procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.

· Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie

fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.

· Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.

· Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia

Pomiarowego.

· Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi;
zalecenia ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”

· Kryteria przyjęcia wyposażenia pomiarowego (po wzorcowaniu, po sprawdzeniu okresowym).

· Spójność pomiarowa.

· Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.

· Omówienie podstawowych wymagań dokumentu EA-4/02 „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”.

· Przedstawianie wyników wzorcowań wewnętrznych.

· Świadectwo wzorcowania zgodne z dokumentem DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.

· Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie
wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru.Ćwiczenia:
(opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych)

· Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy.

· Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego.

· Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych.

· Opracowanie schematycznej procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

· Opracowanie schematycznej procedury wzorcowania wewnętrznego.

· Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 - PLN netto/ os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Nadzorowanie wyposażenie kontrolno - pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym