Szkolenie: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najczesciej-popelniane-bledy-w-realizacji-projektow-finansowanych-ze-srodkow-ue-35184-id8286

Informacje o szkoleniu

 • NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE


  ID szkolenia: 35184
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-20.11.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo jednostki realizującej projekt współfinansowany ze środków UE, także po zamknięciu projektu. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności związane z unikaniem błędów i nieprawidłowości w planowaniu, bieżącym zarządzaniu i rozliczaniu poszczególnych etapów projektów. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom przygotować się do pozytywnego przejścia przez kontrolę projektów prowadzoną przez uprawnione podmioty.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Program szkolenia:

Program
1. Cztery główne zasady prawidłowej realizacji projektów unijnych

a). Przygotowanie do realizacji projektu
b). Planowanie w projekcie
c). Mapa ryzyka
d). Monitoring prawidłowości realizacji projektu

2. Prawidłowa dokumentacja projektu – część warsztatowa

a). Wymogi przepisów unijnych i polskich wytycznych w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
b). Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych – praktyczne uwagi
c). „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków
d). Biurokracja unijna – czy i jakie uproszczenia można wprowadzić w życie

3. Dobre praktyki w zakresie prowadzenia projektu „od kuchni”

4. Zarządzanie finansowe projektem

a). Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
b). Wniosek o płatność i sprawozdawczość w projektach
c). Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości)

5. Szczególne aspekty kwalifikowalności wydatków:

a). Kwalifikowalność wydatków w czasie
b). Kwalifikowalność a zapisy dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie
c). Główne dylematy w rozliczeniach
• Kiedy konieczne jest zawieranie umów z wykonawcami
• Kiedy konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku przy zakupach do których nie ma zastosowania ustawa Pzp
• Czy i kiedy możliwe jest rozliczanie w kosztach kwalifikowanych wydatków nieprzewidzianych w projekcie
• Kwalifikowalność kosztów związanych z zarządzaniem projektem
• Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia i szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
• Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu
• Czy VAT na pewno jest kosztem kwalifikowanym
• Przychody w projekcie a projekty generujące dochód
d). Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

6. Kto ma prawo nas kontrolować?

7. Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny:
a). Prawo krajowe i wspólnotowe
b). Rachunkowość projektu
c). Postęp rzeczowy a postęp finansowy
d). Wskaźniki produktu i rezultatu
e). Informacja i promocja
f). Polityki horyzontalne
g). Zarządzanie projektem, w tym personel projektu

8. Najczęstsze nieprawidłowości w realizacji projektów i ich konsekwencje

a). Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów – jak ich uniknąć?
b). Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie
c). Usuwanie nieprawidłowości w projekcie

9. Zamknięcie projektu
a). Przygotowanie dokumentacji projektowej do archiwizacji
b). Raporty i rejestry na zakończenie projektu

Informacje o prelegentach:

mgr Ingrid Szrajer – ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach EFS. Obecnie zajmuje stanowiska kierownicze w projektach finansowanych z funduszy unijnych, jest też doradcą w zakresie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz Norweskich Mechanizmów Finansowych. Absolwentka AGH z dyplomem MBA.

Wydarzenia towarzyszące:

EWIDENCJA KSIĘGOWA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007-2013
Intensywny kurs rachunkowości projektowej dla audytorów oraz kontrolerów i nie tylko

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Koszt szkolenia wynosi 990 zł netto* za osobę i obejmuje jednodniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu to 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zamawiając przez stronę www.apexnet.pl na 3 tygodnie przed datą szkolenia oraz subskrybując nasz newsletter – korzystasz ze zniżek.

UCZESTNICTWO W TYM SZKOLENIU DODAJE 240 PUNKTÓW W PROGRAMIE PREMIOWYM APEXNET.

Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz parkingu.

Wydarzenie: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE