Szkolenie: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W LATACH 2016/2017

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najnowsze-i-planowane-zmiany-w-prawie-pracy-w-latach-20162017-68410

Informacje o szkoleniu

 • NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W LATACH 2016/2017


  ID szkolenia: 68410
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Biurowiec OMEGA
  ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro
  60-529 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy osoby, które pragną poznać praktyczny wymiar nowych rozwiązań prawnych, dowiedzieć się, z jakimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami należy niezwłocznie zerwać albo poznać rozwiązania nowych wyzwań i problemów.

Celem jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi od 1.01.2017 zmianami w zakresie prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów kadrowych / płacowych / finansowych, specjaliści ds. personalnych, specjaliści ds. kadr-płac, specjaliści ds. wynagrodzeń. Formuła warsztatów na poziomie zaawansowanym.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
I. Najczęściej występujące w praktyce problemy związane ze stosowaniem przepisów noweli z 25.05.2015 r. oraz z 24.07.2015 r.

1) Jak prawidłowo stosować regułę 3/33 w praktyce?
2) Jakie mogą być obiektywne przyczyny wyłączenia stosowania limitów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony?
3) Jak prawidłowo ustalić długość okresów wypowiedzenia?
4) W jaki sposób można dokonać podziału prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pomiędzy uprawnione osoby?
5) W jaki sposób obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego z tytułu łączenia tego urlopu z pracą?
6) Jak okres korzystania z urlopu wychowawczego wpływa na wymiar urlopu wypoczynko-wego?
7) W jaki sposób ustalić wymiar godzinowy zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w przypadku zmiany wymiaru etatu?

II. Zmiany w Kodeksie pracy z II połowy 2016 r.

1) Które przepisy kodeksu pracy pomagają zwalczać tzw. „syndrom pierwszej dniówki”?
2) Na czym polegają zmiany w zakresie prac wzbronionych kobietom?

III. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

1) Jak kształtuje się minimalna płaca dla zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi?
2) W jaki sposób realizować obowiązek prowadzenia pisemnej ewidencji liczby godzin pra-cy?
3) Na kim spoczywa odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy?
4) Jakie nowe uprawnienia zyskują inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy?
5) Dlaczego ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna z prawem wspól-notowym?

IV. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

1) Jakie zmiany zajdą w zakresie tworzenia regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
2) Jakie zmiany zajdą w zakresie zasad wydawania świadectw pracy?
3) Jakie będą obowiązywały terminy odwołania do sądu pracy?

V. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

1) Jaki jest zakres stosowania ustawy?
2) Jakie są podstawowe pojęcia i definicje występujące w ustawie?
3) Jaka jest istota zakazu handlu i czynności sprzedażowych w niedzielę?
4) Jakie są zasady świadczenia pracy w placówkach handlowych w wigilię Bożego Narodze-nia i Wielką Sobotę?
5) Jakie wyjątki zostały przewidziane od ustawowych zakazów?
6) Jakie sankcje zostały przewidziane za naruszenie przepisów ustawy?

VI. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu prze-chowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

1) Czy umowa o pracę będzie mogła zostać zawarta w formie elektronicznej?
2) W jakich przypadkach elektroniczna forma dokumentów będzie mogła być stosowana jako alternatywa do formy pisemnej?
3) Jaka dokumentacja pracownicza będzie mogła być prowadzona w formie elektronicznej?

VII. Jaki będzie nowy kodeks pracy?

1) Jakie są ogólne założenia programowe projektu nowego kodeksu pracy?
2) Które przepisy mogą ulec zmianie?
3) Jakie nowe regulacje mogą pojawić się w przyszłym kodeksie pracy?

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr Piotr Wąż
doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowych (międzynarodowe prywatne prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w Sądzie Okręgowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: WWW.ORYLION.PL

Szkolenie, kurs: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W LATACH 2016/2017