Najnowsze projekty zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ich wpływ na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak prze

O szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy i wyczerpujący sposób przekażemy informacje dotyczące:
• wszystkich aspektów procedury i postępowania z przedsiębiorcami, którzy mieli obowiązek wniesienia II raty opłaty do 31 maja 2024 r. bądź w ciągu następnych 30 dni,
• zasad wydawania, wygaszania zezwoleń, szczególnie w aspekcie wpływu innych ustaw na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
• trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów kpa, ustawy o zarządzie sukcesyjnym, prawa przedsiębiorców i wielu innych w doniesieniu do przepisów obowiązujących w 2024 r.
Przeanalizujemy również planowane zmiany regulacji prawnych w tym rządowy projekt zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w odniesieniu do dotychczasowej praktyki i konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów.
Zagadnienia omawiać będziemy w formule warsztatowej, analizując przepisy i zasady ich stosowania będziemy analizować przykłady z codziennej pracy urzędników.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Kompleksowe zapoznanie procedurami wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu i ich zastosowania w praktyce.
• Poznanie aktualnej interpretacji treści przepisów mających zastosowanie do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych: opracowanych autorsko treści dokumentów oraz wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, wzorów dokumentów dla członków komisji konieczne przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, aktualnych wzorów decyzji (w tym zezwoleń różnego rodzaju) oraz innych dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach, najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

Program szkolenia

1. Rządowy projekt zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – co z funkcjonującymi zezwoleniami?
2. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty II raty i dopłaty 30% w ciągu 30 dni:
• Uwaga: 30 dzień niedziela - 30 czerwca 2024 r.
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości -do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty rocznej.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - jak prawidłowo obliczyć należną opłatę?
• Forma wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.
• Jak określić datę stwierdzenia wygaśnięcie zezwolenia i ustalić okres karencji.
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem obliczyć i wyegzekwować zaległe opłaty.
• Postępowanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
3. Zwrot opłaty za niewykorzystane zezwolenie:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu - najnowsze orzecznictwo i zalecenia RIO.
• Procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
4. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 r:
• tytuł prawny do lokalu - jakie dokumenty są prawidłowe.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu.
• Treść wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Winiarze, pszczelarze, sadownicy- nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Producent wina jako hurtownik.
• Cukiernicy, lodziarze- czy muszą mieć zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Kiedy trzeba stosować art. 10 i 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie ustalić w decyzji termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Zmiana zezwolenia – kiedy zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców powodują konieczność zmiany zezwolenia, czy pobierać opłatę skarbową?
5. Zezwolenia na wyprzedaż – jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów alkoholu na nowych zasadach - komu przysługuje?
6. Zezwolenia jednorazowe i kateringowe w sezonie letnim 2024:
• Festyny, sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy, itp.- kiedy, komu i jakie wydać zezwolenia?
• Czy organ może czy musi wydać zezwolenie?
• Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych a wydanie zezwolenia jednorazowego.
• Czy organ zezwalający może ustalić warunki korzystania z zezwolenia jednorazowego na festynie?
• Jak wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej?
7. ZARZĄD SUKCESYJNY przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Z jaką datą należy stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie lub wygaszenie zezwolenia ?
8. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (m.in. Dowóz alkoholu, sprzedaż przez internet - dopuszczalna czy nie?).
• Naruszenie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży a cofnięcie zezwolenia.
9. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w 2024 roku, w tym oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu za 2023 rok:
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.

Czas trwania

10:00 - 14:00

Prelegenci

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku),prawnik, wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a od ponad 40 lat, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych firm szkoleniowych. W latach 2014-2015 trener w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym dla samorządów z funduszy europejskich, dotyczącym zapobiegania narkomanii. Od 1998r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadziła bardzo wiele szkoleń dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte),ale też dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, policji oraz radnych. W poprzednich latach prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych w jednej z wyższych uczelni.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
449
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
  • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
  • Ulica i nr: Jelinka 6
  • Kod pocztowy: 01-646
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!