Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej - etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

O szkoleniu

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi standardami, wymogami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści

 • Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem prania korupcji, łapownictwa i sprzedajności oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
 • Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia systemu zapobiegania nadużyciom i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z korupcją i etyką.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji publicznej.

Program szkolenia

Jak wykazać staranność w walce z korupcją?

Najnowsze standardy antykorupcyjne – wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym

Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.

Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji

 • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny
 • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści
 • Płatna protekcja – handel wpływami
 • Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju
 • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce
 • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Założenia polityki antykorupcyjnej

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.

Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:

 • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji
 • Ocena ryzyka korupcyjnego
 • Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści
 • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych
 • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu
 • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu
 • Kompetencje i zadania pracowników
 • Monitorowanie i ocena zgodności.
 • Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia
 • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje
 • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO
 • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy

Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników.

 • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji
 • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać – wytyczne CBA.
 • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych – Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego
 • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych
 • Zawiadamianie organów ścigania
 • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników

Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami

Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników

 • Czym jest etyka w pracy urzędnika? Etyka zawodowa. Znaczenie szerokie i wąskie
 • Etyka a przepisy prawne – wzorzec normatywny a wzorzec etyczny
 • Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?
 • Kodeks etyki – szansa czy zagrożenie dla urzędu
 • Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad. etyki zawodowej
 • Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej
 • Motywowanie pracowników, spotkania i dyskusje, rola przełożonego i instytucji
 • Infrastruktura etyczna w urzędzie

Cel i instrumenty etyki zawodowej

 • Wartości, prawa i obowiązki
 • Normy moralne (narzędzie rozstrzygania sporów)
 • Wzajemne stosunki między ludźmi
 • Powszechna moralność

Zasady etyczne, którymi powinien kierować się urzędnik

 • Służebna rola pracy urzędnika
 • Obowiązki urzędnika wobec państwa, społeczeństwa i urzędu. Postawa urzędnika a stosunek do państwa
 • Omówienie kanonu cech tworzących profesjonalnego urzędnika
 • Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca. Przykłady sytuacji konfliktowych – jak często prosto rozładować konflikt
 • Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na podstawie współczesnych badań.
 • „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów
 • Słowa mają wielką moc – przykłady praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”, sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…)
 • Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka – pranie pieniędzy, korupcja, ochrona sygnalistów jako etyczne wyzwania.

Czas trwania

8.45-14.00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
582
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 600 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!