Najnowsze zmiany w Finasach Publiczych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

TEMAT: Najnowsze zmiany w Finasach Publiczych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
TERMIN: 05-06.12.2011
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 840 zł + VAT *
1170 zł* + VAT (śniadanie, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, nocleg w pokojach jednosobowych)


* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15% (rabat dotyczy wyłącznie ceny szkolenia, nie obejmuje ceny noclegu)
I DZIEŃ

Rozpoczęcie godz 9:30

1. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce po zmianach, w tym:
* główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych - zmiany form - organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.
* likwidacja dochodów własnych (z wyjątkami) i funduszy motywacyjnych.
* likwidacja samorządowych funduszy celowych (specyfika likwidacji funduszy ochrony środowiska) i przekształcenia państwowych funduszy z osobowością prawną - problem funduszu pracy.
* likwidacja gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych (np. przedszkoli i warsztatów szkolnych) oraz likwidacja etatów w likwidowanych jednostkach pozabudżetowych.
* nowe formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych i zasady ich funkcjonowania - agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej. -
* możliwe przekształcenia niektórych likwidowanych jednostek w nowe formy organizacyjno-prawne.
2. System finansowy sektora samorządowego – zmiany wprowadzone w organizayjno-prawnych formach jednostek funkcjonujących w samorządzie.
3. Funkcje finansów publicznych. Zasady i procedury zarządzania finansami publicznymi.
4. Procedury planowania i realizacji budżetu.
5. Zarządzanie finansami publicznymi. Omówienie zmian w zakresie gospodarki finansowej, m.in.:
1. System przepływu środków
2. Dotacje
3. Nowy wskaźnik zadłużenia
4. Elementy i zasady ustalania wieloletniej prognozy finansowej
5. Nowa konstrukcja budżetu
6. Zmiany w zakresie procedur ostrożnościowych i sankcyjnych
7. Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczące wykonywania budżetu w zakresie gospodarowania środkami „unijnymi
6. Skuteczny system kontroli finansowej w jednostce administracji publicznej. Nowe instytucje prawne
1. Wprowadzenie instytucji kontroli zarządczej
2. Audyt wewnętrzny
7. Kompleksowy przegląd zmian – przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych, przepisy przejściowe, zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją. Kierunek zmian.
8. Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej
9. Zalecenia NIK, RIO i innych organów kontroli dla jednostek administracji publicznej
10. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją w odniesieniu do poprzednio obowiązujących regulacj

Zakończenie około godz. 16.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)II DZIEŃ

Rozpoczęcie godz 09:30


* Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych
* Osoby odpowiedzialne;
* Przedmiot i zasady odpowiedzialności;
* Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny Finansów Publicznych;
* Orzeczenia i kary w sprawach o naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych
* Komisje orzekające;
* Rzecznik dyscypliny i jego kompetencje;
* Korelacja pomiędzy naruszeniem a karą;
* Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych
* zasady postępowania;
* wnioski o ukaranie;
* podmioty zawiadamiane o wszczęciu postępowania;
* zażalenia i odwołania;
* publikacja informacji po zakończeniu postępowania;
* Przesłanki pociągnięcia do odpowiedzialności lub zwolnienia naruszającego odpowiedzialności pracownika naruszającego dyscyplinę finansów publicznych
* brak winy, brak świadomości;
* odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny;
* wyłączenie odpowiedzialności;
* przedawnienie i zatarcie skazania.
* Organy orzekające
* Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą
* Kontrola Sektora Finansów Publicznych
* tryb i postępowanie;
* procedury kontrolne;
* Regionalne Izby Obrachunkowe;
* Najwyższa Izba Kontroli.

Zakończenie około godz. 16.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=328&cntnt01returnid=43

Czas trwania

9:30 - 15:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+ 23% VAT
810
Cena zawiera:
  • dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
Zapisz się

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!