Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najnowsze-zmiany-w-prawie-pracy-54027-id1217

Informacje o szkoleniu

 • Najnowsze zmiany w prawie pracy


  ID szkolenia: 54027
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Toruń
  Toruń
  Toruń
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
 • Organizator szkolenia:

  SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną na temat prawa pracy w 2013 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi:

zmian w urlopach rodzicielskich
zmian w rozliczaniu czasu pracy
zmian w rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych
rozliczania wynagrodzeń
zasad zawierania umów o pracę i prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników administracji publicznej

Program szkolenia:

Zagadnienia wstępne

systematyka aktów prawnych
stosowanie przepisów prawa pracy w praktyce

Formy zatrudniania

efektywna rekrutacja
rodzaje umów o pracę i ich analiz
konsekwencje stosowania umów o pracę na czas nieokreślony
umowa o pracę na zastępstwo – warunki dopuszczalności jej stosowania
umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy – w jakich przypadkach ją stosować
ograniczenia w zatrudnieniu na okres próbny
telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia
prawne uwarunkowania korzystania z zatrudnienia tymczasowego
zatrudnienie cywilnoprawne – możliwości zastosowania (w tym zatrudnienie swojego pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej)
konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe stosowania poszczególnych prawnych form zatrudnienia

Obowiązki pracodawcy i pracownika

analiza obowiązków pracodawczych (w tym najnowsze obowiązki pracodawcy w zakresie bhp)
analiza obowiązków pracowniczych, konsekwencje ich naruszenia

Modyfikacja warunków pracy i płacy

zmiana warunków pracy i płacy za porozumieniem stron
konsekwencje stosowania wypowiedzenia zmieniającego
odstępstwa od konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego

Rozliczanie czasu pracy – najnowsze zmiany

zasady wprowadzania 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy

Zasady przechodzenia z dotychczasowego na „nowy” okres rozliczeniowy
Zasady planowania czasu pracy w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Zasady rozliczania czasu pracy w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy

planowanie czasu pracy z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących harmonogramów, doby pracowniczej i okresów rozliczeniowych.
zasady planowania i rozliczania „nowej doby pracowniczej”
nowe zasady wprowadzania przerywanego czasu pracy.

charakter przerywanego czasu pracy.
wady i zalety przerywanego czasu pracy.
wprowadzenie przerywanego czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, umowie o pracę.

zasady odpracowywania wyjść prywatnych w godzinach pracy.
nowe zasady rozliczana pracy w godzinach nadliczbowych w dwunastomiesięcznych okresach rozliczeniowych i ruchomej dobie pracowniczej.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem – najnowsze regulacje prawne

ochrona stosunku pracy w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego
nowe wymiary urlopów rodzicielskich.
zasady wykorzystywania urlopów rodzicielskich w wersji nieprzerwanej, jednorocznej.
zasady wykorzystywania urlopów „na zmianę” przez każdego z rodziców.
zasady dzielenia na części urlopów rodzicielskich.
zasady łączenia urlopów rodzicielskich z wykonywaniem pracy.
nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych.
wpływ urlopu rodzicielskiego na urlop wypoczynkowy.

Mobbing

obowiązująca definicja
obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
odpowiedzialność prawna z tytułu występowania mobbingu w miejscu pracy

Działalność socjalna pracodawcy – najnowsze regulacje prawneOdpowiedzialność pracownika materialna i porządkowa

procedura jej stosowania
zakres zastosowania kar porządkowych
zakres zastosowania odpowiedzialności materialnej
konsekwencje pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności materialnej/porządkowej

Praktyczne aspekty ustania stosunku pracy

rozwiązanie za porozumieniem stron jako najmniej konfliktowa forma rozstania się z pracownikiem
rozwiązanie za wypowiedzeniem (kwestie problematyczne związane z uzasadnieniem wypowiedzenia, warunki skuteczności wypowiedzenia, modyfikacja okresu wypowiedzenia)
zwolnienie dyscyplinarne (w jakich sytuacjach dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne pracownika i jakie są ograniczenia w tym zakresie)
zwolnienie niezwłoczne z powodu przedłużającej się nieobecności pracownika w pracy (po jakim okresie można je zastosować i jakie konsekwencje się z nim wiążą)
zwolnienia ekonomiczne – indywidualne i grupowe
rozwiązanie stosunku pracy a obowiązek wydania świadectwa pracy (problematyczne kwestie dotyczące treści świadectwa pracy, trudności z doręczeniem świadectwa pracy)

Informacje o prelegentach:

trener SGP T&C

Wydarzenia towarzyszące:

Prawo zamówień publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 PLN netto

Cena zawiera:

W cenę szkolenia wliczone są: proces szkolenia, materiały szkoleniowe w formie książkowej i długopis, wszelkie koszty związane z trenerem, wynajem sali szkoleniowej, przerwy kawowe, obiady, imienny certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim (na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim/niemieckim), konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Wydarzenie: Najnowsze zmiany w prawie pracy